Vi återvinner ditt papper med Tork PaperCircle®

Tork PaperCircle® är världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. Vi hjälper din verksamhet att bli miljövänligare. Genom att återvinna dina använda handdukar till nya mjukpappersprodukter sluter vi kretsloppet. För närvarande driver vi lyckade pilotprojekt för Tork PaperCircle i Tyskland och Nederländerna.

TOL_PaperCircle1_445x314.jpg  

Tillsammans sluter vi kretsloppet
Hela världen ställer om till en cirkulär ekonomi. Drivkrafterna är ökad medvetenhet bland konsumenter och statliga initiativ, som EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Företag sluter kretsloppet i alla delar av sina verksamheter. Globalt, lokalt, på kontoret, till och med i toalettutrymmena. På Tork gör vi vad vi kan för att hjälpa till genom att sluta kretsloppet inom Professional Hygiene.
Därför har vi skapat Tork PaperCircle, världens första återvinningsservice för pappershanddukar. Tork PaperCircle är en komplett lösning som reducerar ditt avfall och minskar ditt koldioxidavtryck med 40 % - ett viktigt ställningstagande gentemot dina anställda och besökare.
 
TOL_PaperCircle2_445x314.jpg  
 
Vad har du att vinna på detta?
Tork PaperCircle reducerar ditt avfall och hjälper dig att uppnå dina hållbarhetsmål genom att minska koldioxidavtrycket för handdukar med 40 %. Med Tork PaperCircle gör du ett viktigt ställningstagande för hållbarhet gentemot dina anställda och besökare.
 

recycle.jpg Slut kretsloppet
och säkerställ att dina använda pappershanddukar blir nya återvunna pappersprodukter och inte avfall
 
globe.jpg Nå dina avfalls- och koldioxidmål
för att bli en mer hållbar och miljövänlig verksamhet
 
graph.jpg Visa ditt engagemang
i hållbarhet genom att erbjuda statistik och feedback som kan användas i kommunikation
 
eye.jpg Få uppmärksamhet
för dina hållbarhetsinitiativ genom kreativ kommunikation, som baserats på nudging-teori och beteendevetenskap, i toalettutrymmet
 

Så fungerar Tork PaperCircle
Så här fungerar tjänsten i praktiken. Vårt hängivna team hjälper dig genom installation, implementering och löpande drift för att säkerställa att övergången till en cirkulär ekonomi går smidigt och effektivt.
 
  1. Dina besökare och medarbetare använder toalettutrymmena som vanligt, men när de har torkat händerna slänger de handduken i en separat papperskorg. Skyltar på papperskorgarna gör detta lätt och intuitivt
  2. Städarna tömmer papperskorgarna som vanligt men förvarar de använda handdukarna separat på städvagnen och kastar dem sedan i en separat behållare. Vi erbjuder utbildning och informationsblad som gör denna nya rutin lätt att införa
  3. Vår återvinningspartner samlar in pappershanddukarna och fraktar dem till den lokala Essity-fabriken
  4. Essity-fabriken återvinner pappershanddukarna till nya mjukpappersprodukter
  5. Dina använda pappershanddukar återförs in i kretsloppet i form av nya mjukpappersprodukter
 
”Genom återvinning kan vi sänka vårt koldioxidavtryck och de anläggningar som deltar genererar omkring 20 % mindre avfall. Tork PaperCircle etablerar oss som en återvinningspionjär bland tyska företag,” säger Dirk Middelmann, Corporate Real Estate Management, Commerzbank.
 
 
Resultatet från en livscykelanalys (Life Cycle Analysis, LCA) som utfördes av Essity Tork och verifierades av IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2017, där processerna som undvikits har tagits med i beräkningen.

Minst 40 % mindre koldioxidavtryck jämfört med befintliga lösningar för avfallshantering

“Anläggningarna producerar ca 20 % mindre avfall”