Använder du fortfarande handtorkar?

Använder du fortfarande handtorkar?

Nästan 7 av 10 av de tillfrågade användarna vill att fler anläggningar erbjuder pappershanddukar som alternativ till handtorkar*. Gör ett smartare val och byt till Tork pappershanddukar idag.

Pappershanddukar har flera användningsområden

Grön och blå bild som anger att handtorkar kan sprida upp till tio gånger fler bakterier

Elektriska handtorkar sprider tio gånger fler bakterier**

Jämfört med pappershanddukar producerar elektriska handtorkar fler luftburna droppar*** och ökar därför risken för bakteriespridning. Pappershanddukar är ett säkrare och mer hygieniskt sätt att torka händerna på och rekommenderas därför för hygienkritiska utrymmen****. Se till att dina besökare känner sig trygga – byt till det smartare valet: Tork pappershanddukssystem.

Ladda ner verktyg för att öka hygienen i din anläggning:

Referenser

Undersökning utförd i mars 2021 av United Minds i samarbete med CINT. Undersökningen omfattade sju marknader: Kina, Frankrike, Tyskland, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA. Totalt 7 063 personer svarade på undersökningen (globalt genomsnitt).
** Best et al, J Hosp Infection, 2014 
*** Margas E. et al, J Applied Microbiol, 2013
**** Huang, C Mayo Clinic, 2011