Tork Workflow

Tork Workflow

Prioritera effektivitet och nå dina mål.

I industrimiljöer som tillverkningsindustrin anser 9 av 10 medarbetare att avtorkning- och rengöringsmaterial av bra kvalitet höjer produktiviteten och ger nöjdare personal. Men om tillgängligheten och placeringen av dessa material inte är genomtänkt påverkar det effektiviteten, t ex tid spenderad på onödiga rörelser, ineffektiv lagerhållning och överkonsumtion.

Låt oss visa hur ett byte till Tork kan bidra till att ni når era mål och skapar en säkrare och effektivare anläggning. Tork Workflow fokuserar på fyra prioriterade områden:


  • Produktivitet
  • Avfall
  • Medarbetar- och kundnöjdhet
  • Miljö, hälsa och säkerhet


Säkerställ en effektiv arbetsplats – med Lean och 5S.

 

Förstå vad som kan förbättras: industri

Tork Workflow är en kostnadsfri service där ni tillsammans med en av våra experter får möjlighet att granska effektiviteten och var ni kan vinna tid på produktionsgolvet. Mötet på 60 minuter sker antingen virtuellt eller på plats. Ni får rekommendationer utifrån principerna i 5S när det gäller uppsatta mål, effektivitet på arbetsplatsen och kostnadsbesparingar. Workflow-rapporten innehåller också rekommendationer av Tork produkter som lämpar sig för att möta era specifika behov inkl gratis testperiod av dessa.


  • Kostnadsfri service
  • Ni förbinder er inte till något köp
  • Kostnadsfritt test utifrån era behov

Equipped to Improve

Att inspektera maskiner och rapportera problem innan de blir större borde vara en naturlig del av varje operatörs arbetsdag. 


Tork Performance dispensrar med rengöringsdukar och avtorkningspapper bygger på 5S-principer och placerar verktygen för att utföra rutinmässig rengöring precis där de behövs – på arbetsstationerna.

Referenser

*The Tork Manufacturing Employee Well-Being Survey, oktober 2018.