Restaurangbranschen

Det är få verksamheter där hygien har en så direkt inverkan på resultatet som för hotell, restauranger och kaféer. Renlighet är inte bara en viktig del av gästernas upplevelse. Idag rapporterar kunder i allt högre utsträckning om hygienproblem via sociala medier genom att ge låga betyg och dåliga recensioner.1 Som en följd av gästernas uppfattning kan dessutom problem med livsmedelssäkerheten bli mycket kostsamt både genom böter och förlorade affärer. 

Tork Clean Care-programmet erbjuder ett stort utbud av expertis och hygienlösningar för restaurangbranschen för att säkerställa att både dina gäster och anställda, så väl som din image, tas om hand på bästa sätt.

  • Goda hygienrutiner skapar bra affärer

    En aktuell amerikansk studie visar att ett enda livsmedelsburet utbrott kan kosta en restaurang miljoner dollar i förlorade intäkter, böter, rättegångskostnader, advokatarvoden, ökade försäkringspremier, tillsynskostnader och personalutbildning.2 En EU-studie visar också att mer än 23 miljoner människor blir sjuka av osäkra livsmedel varje år.3 
     
    Goda hygienrutiner bidrar starkt till en förbättring av livsmedelssäkerheten. Bra hygien kan dessutom medföra andra potentiella fördelar som nöjdare gäster, goda arbetsförhållanden, mindre matavfall, lägre personalomsättning och bättre arbetsmoral.4

  • En gemensam insats

    Även om de flesta förstår att god hygien och rengöring är viktigt så har det inte alltid högsta prioritet bland anställda. De är ofta tvungna att hantera en lång lista av uppgifter som ska utföras samtidigt och under tidspress. Att säkerställa att rätt kunskap och korrekta rutiner finns på plats är en god investering, eftersom ett enda misstag av en enskild anställd kan påverka hela din verksamhet. Återkommande utbildning av teamen visar på betydelsen av goda hygienrutiner och höjer anställdas motivation att följa dem. Det höjer också effektiviteten eftersom kännedom om hur man arbetar med god hygien gör att uppgifterna flyter smidigare. Med tiden kommer ett rent kök bli en naturlig del av verksamhetens drift.

Food-service-cleancare_original.jpg
Food-service-cleancare3.jpg

Hygientips för restaurang- och cafépersonal

Bristande hygien är bland de vanligaste orsakerna till problem med livsmedelssäkerheten5 inom restaurangbranschen. Personlig hygien kan som tur är förbättras eller upprätthållas genom att följa ett par enkla regler: Ladda ned våra hygientips för dina anställda i restaurangbranschen här (EN) här (SE)    .