Information och förebyggande åtgärder

Novel coronavirus (2019-nCoV)

Ett sjukdomsutbrott orsakat av en ny influensaliknande stam från coronaviruset har rapporterats i flera länder som Kina, Frankrike, Tyskland, Kanada och USA. Coronavirus drabbar ofta luftvägarna och kan leda till både milda och allvarliga infektioner. 
laboratory-original.jpg

Vad är novel coronavirus (2019-nCoV)

Coronavirus är stor virusgrupp som orsakar både vanliga förkylningar och allvarligare sjukdomar. Novel coronavirus utgör en ny stam av coronavirus som inte har hittats hos människor tidigare. Fall av novel coronavirus (2019-nCoV) rapporterades först i kinesiska Wuhan i Hubei-provinsen. Viruset har troligtvis spridits från djur till människor. 
fever-thermometer-original.jpg

Vilka är symtomen?

Vanliga symtom:
 • Feber
 • Hosta
 • Halsont  
 • Svårt att andas
 • I allvarliga fall, lunginflammation

Hur skyddar jag mig själv och min personal?

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och torka av händerna noga med pappershanddukar.

 • Om det inte finns tvål och vatten tillgängligt, rengör händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel.

 • Se till att nysa eller hosta i armvecket eller i en näsduk. Släng näsduken på en gång och tvätta händerna.

 • Undvik nära kontakt med personer som hostar och har feber.

 • Kontakta sjukvårdsupplysningen eller din vårdcentral om du får feber, hosta och svårt att andas. Berätta för din läkare var du har rest den senaste tiden.

 • Undvik att äta råa animaliska produkter. Hantera rått kött, mjölk och inälvor med försiktighet för att förhindra smittspridning genom råa livsmedel som inte har tillagats.

 • Vill du veta mer om våra produkter för handhygien?

  Klicka här för mer information:

washing-hands-original.jpg