World Hand Hygiene Day den 5 maj

Är dagen som påminner om att handhygien är viktig idag, och varje dag.

Detta är särskilt viktigt inom vården där handhygien minskar risken för att patienter får infektioner och utvecklar sepsis.
 
Hur man kan förhindra sepsis i vården genom lämplig handhygien är temat för årets World Hand Hygien Day, som initieras av Världshälsoorganisationen WHO och POPS (Private Organization for Patient Safety).
 
Som en del av World Hand Hygiene Day har vi utvecklat en enkel handlingsplan med tre steg som är lätta att komma ihåg. De syftar till att hjälpa vårdpersonal att minska infektioner och sepsis bland patienter.
 
Think. Tänk hygien. Act. Agera för att förebygga. Care. Måna om patienter. Enklare uttryckt: Think. Act. Care.
 
 Nurse_holding_patient_hands_Tork.jpg

Förebygg sepsis

Sepsis, ibland felaktigt kallat blodförgiftning, är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen.1  Med andra ord är sepsis en följd av en existerande infektion.
 
Varje år orsakar sepsis i genomsnitt sex miljoner dödsfall världen över. Det är den vanligaste infektionsrelaterade dödsorsaken och är vanligare än akut hjärtinfarkt. Sepsis har visat sig vara en bidragande orsak till en tredjedel av alla sjukhusrelaterade dödsfall.2,3,4
     
Förebyggande åtgärder för att undvika sepsis är därför livsviktiga. Du kan använda följande fyra grundstenar som bas för att förebygga sepsis hos patienter:
 
Förebyggande vård
Eftersom sepsis är kroppens svar på en infektion, är det första  steget att se till att patienten inte initialt utvecklar en infektion. Genom förebyggande vård kan du öka patientens allmänna hälsa och kroppens förmåga att läka. Några åtgärder är exempelvis sårbehandling, fotvård, tryckavlastningsmadrasser och vacciner.
 
Behandling av infektioner
Om en patient trots allt utvecklar en infektion behöver den kontrolleras och hanteras noggrant. Se till att du känner till och följer riktlinjer för antibiotikabehandling för att säkerställa att din patients tillstånd inte blir kritiskt.
 
Handhygien
Handhygien är en viktig del i förebyggande av mikrobiell överföring från vårdpersonal till patienter. Genom att följa WHO:s fem steg för handhygien kan du göra skillnad.
 
Sårvård
Lämplig sårvård spelar också stor roll i förebyggande av sepsis eftersom bakterier kan tränga in i sår i huden och orsaka en infektion. Du bör alltid kontrollera sår för tecken på infektion och se till att de rengörs ordentligt vid byte av förband. 
 
Moisturising_hands_healthcare_Tork.jpg

Think. Act. Care.

’Think. Act. Care.’ är några snabba steg för daglig handhygien som hjälper dig att förebygga sepsis i vården. De syftar till att upprätthålla konsekvent och god hygien för att förebygga infektioner och sepsis hos de patienter som du tar hand om.
 
Think: Tänk hygien. Innan du genomför din vanliga rutin, stanna upp och kom ihåg riktlinjerna för hygien såsom WHO:s fem steg för handhygien (alt. Basala vårdhygienrutiner) och postoperativ sårvård eller riktlinjerna för antibiotikabehandling.
 
Act: Agera för att förebygga. Säkerställ god hygien för att minska risken för infektion och sepsis. Enkla åtgärder är exempelvis att rengöra händerna före och efter vård av en patient, kontrollera din patients sår för infektion och kontrollera din patients vaccinationshistoria.
 
Care: Måna om dina patienter i en säker miljö efter att ha vidtagit de lämpliga åtgärderna.
Sprid kunskap med vår infografik
Ladda ner ’Think. Act. Care.’ affisch
Handhygien för att förebygga sepsis
Referenser:

1 av 10

patienter över hela världen kommer att drabbas av minst en vårdrelaterad infektion (VRI)*

5–13 %

Den årliga ökningen av sepsis i industriländer under de senaste tio åren**