Minimera koldioxidavtrycket

Minimera koldioxidavtrycket

Sedan maj 2023 erbjuder vi 27 befintliga Tork dispensrar i Europa (ej i Frankrike) med koldioxidneutral*-certifiering.

Koldioxidutsläppen från dispensrarna reduceras och kompenseras längs hela livscykeln** – från råmaterial till kassering. 

Ett par händer håller i en jordglob med löv, i främre delen av bilden ett antal vita Tork dispensrar

Få mer information om Tork koldioxidneutrala dispensrar

Titta på videon.

Maximera hygienen, minimera koldioxidavtrycket

solar-panels-800x500.jpg


Reducerade och kompenserade koldioxidutsläpp 

Alla koldioxidneutrala dispensrar från Tork är producerade med certifierad förnybar el. För att uppnå koldioxidneutralitet har de återstående utsläppen kompenserats genom investeringar i klimatprojekt hos den verifierade organisationen ClimatePartner.

Betydelsefull klimatkompensation 

Tork samarbetar med ClimatePartner, som är medlem i International Carbon Reduction and Offset Alliance, för att klimatkompensera. De accepterar endast projekt med trovärdig standard, till exempel Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard och Clean Development Mechanism (CDM). www.climatepartner.com


solar-panels-800x500.jpg

Nedladdningar

solar-panels-800x500.jpg

Klimatprojekt för människor och planeten

Koldioxidutsläpp kompenseras med certifierade projekt som övervakas regelbundet. Det kan handla om allt från att förse människor med rent dricksvatten i Kambodja till att skydda skogar i Indonesien, eller att investera i energieffektiva spisar i Indien i kombination med att samla in plast*** från stränder.

Hållbar hygienhantering

Tork produkter och tjänster hjälper dig att minska påverkan på människor och planeten. Vi fokuserar på de områden som är viktigast för oss, ditt företag och dina kunder – från certifierade fibrer till förnybara förpackningar och återvinningstjänster som Tork PaperCircle®. Dessutom fokuserar vi på människor genom lättillgänglig easy to use-hygien för alla.


Våra fokusområden för hållbarhet: välbefinnande, material och förpackning, användning, avfall och koldioxid

solar-panels-800x500.jpg

Referenser

* Reducerad med certifierad förnybar el och kompenserad med klimatprojekt
** Exklusive refiller
*** Koldioxidkompenserar inte