Verksamhet städbolag

Städbolag

Att kunna garantera kundnöjdhet är absolut nödvändigt för alla framgångsrika städbolag idag. Med den ökande betydelsen och medvetenheten om hygien och välbefinnande står du som städchef inför utmaningen att höja nivån på städningen samtidigt som tid och resurser ska optimeras.


För att möta dessa utmaningar behövs nya och smartare sätt att arbeta. Med teknikens hjälp kan du lösa dina kunders behov effektivare och samtidigt skapa nya möjligheter. Och det finns redan idag beprövade lösningar som sparar tid och ökar effektiviteten.


Med tjänster från Tork kan du höja städkvaliteten, arbeta effektivare och samtidigt få mer engagerade medarbetare. Tillsammans med Tork produkter och tjänster kan du öka kundnöjdheten i din verksamhet.