Rena händer är friska händer

Rena händer är friska händer

Vill du förbättra handhygienen på din anläggning? Använd Tork affischverktyg för att uppmuntra till efterlevnad och visa dina patienter att de är i trygga händer.

Lägg fokus på god handhygien

God handhygien är det effektivaste sättet att förhindra spridning av sjukdomar och infektioner. Denna enkla rutin påverkar hälsan i stor utsträckning hos både dina patienter och din personal. Med Tork affischverktyg erbjuder vi en enkel lösning som påminner personalen om vikten av god handhygien och hjälper dem att skapa en bestående vana. 
 
Det är viktigt att uppdatera budskapen med jämna mellanrum. Skapa nya affischer snabbt och enkelt med Tork affischverktyg. Vi skickar även kvartalsvisa påminnelser.

Få patienterna att känna sig trygga med handhygiensskyltar

Affischer för handhygien främjar inte bara hygienstandarderna, de ger även ett bra intryck av vårdinrättningen. Åtta av tio patienter menar att handhygiensskyltar får dem att känna sig mer säkra på att inrättningen tar både städning och vård på stort allvar.

Vill du förbättra handhygienen på anläggningen? Kontakta oss!