Hållbarhet

Hållbarhet

Minimera miljöpåverkan, maximera affärsresultatet

Idag vill människor leva så hälsosamt och hållbart som möjligt, både i och utanför hemmet. Tork är en del av det globala hälso- och hygienbolaget Essity, ett av världens mest hållbara bolag. Vi har integrerat hållbarhet som en del av vår affärsstrategi och vi fokuserar på de områden där vi har störst påverkan. Våra ambitioner är höga med fokus på att bidra till välbefinnande, hållbar konsumtion och ett cirkulärt samhälle. 

Vi planerar framåt för hållbarhet

Upptäck hur våra innovativa och hållbara hygienlösningar bidrar till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Mer från mindre

På Tork arbetar vi för att utveckla produkter och lösningar som hjälper våra kunder att minimera mängden avfall och få mer från mindre. För oss innebär detta att vi ändrar hur vi utformar och producerar produkter i hela värdekedjan. 

Välbefinnande

Hygien, hälsa och välbefinnande hänger ihop. Genom att investera i förbättrad handhygien i din verksamhet kan du visa att du bryr dig, att du ser fördelarna med en frisk personal med lägre sjukfrånvaro samt nöjdare kunder och besökare. Vår ambition på Tork är att höja hygienstandarden för alla och förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen. Vi vet att välbefinnande är avgörande för en fungerande organisation.

Visste du att:

90 % av våra förpackningar tillverkas av förnybara material som papper eller kartong som kan återvinnas.

Cirkularitet

På Tork innebär cirkularitet hur vi bedriver våra verksamheter så att vi använder våra resurser mer effektivt och minskar mängden avfall. Vårt mål är att utforma produkter som passar in i ett cirkulärt samhälle. Genom samarbeten med likasinnade företag kan vi sluta kretsloppet inom Professional Hygiene.


Vi ligger i framkant när det gäller att omvandla professionella hygienprodukter från en linjär till en cirkulär marknad. Det kräver nya affärsmodeller som prioriterar ansvarsfull hantering av resurser genom att ”designa, minska, återanvända och återvinna”, för att omvandla avfall till nya resurser.

Miniatyrbild av broschyren om hållbarhet
Läs vår broschyr

Hållbara hygienlösningar för verksamheten

Ladda ner PDF

Referenser

Jämfört med Tork H2 Universalrefiller 150299
2-lagersservett i bordsdispenser jämfört med Fastfold (Tork Dispenser: 271800 och Tork Refill: 10933)
Uppskattningen bygger på en livscykelanalys för EU-genomsnittliga villkor som verifierats av tredje part. De processer för alternativ användning av färskfiber och energi som har undvikits har tagits med i beräkningen. Den potentiella mängden sparade kg koldioxidekvivalenter har beräknats baserat på resultatet av livscykelanalysen och den samlade vikten som rapporterats till oss. Uppskattningen bör inte användas för beräkningar av koldioxidavtryck eller i rapporteringssyfte.