PaperCircle

Tork PaperCircle – världens första återvinningstjänst för pappershanddukar

Tork PaperCircle® är världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. Tillsammans kan vi göra det möjligt för ditt företag att bli cirkulärt och omvandla avfall till en resurs genom att samla in använda pappershanddukar och återvinna dem till nya mjukpappersprodukter. Tork PaperCircle hjälper dig att uppnå företagets hållbarhetsmål genom att minska avfallet med upp till 20 %1 och tillsammans reducera det totala koldioxidavtrycket med 40 %* – både för besökare och anställda. Tjänsten är nu tillgänglig på flera europeiska marknader.

Genom att återvinna era pappershanddukar från Tork med Tork PaperCircle kan vi tillsammans minska koldioxidavtrycket med 40 %*

Visste du att en byggnad med 800 personer kan hjälpa till att minska mängden koldioxidekvivalenter med uppskattningsvis 190 kilo per månad med hjälp av Tork PaperCircle?*

Vad kan vi göra tillsammans? Beräkna nu!

Steg 1 av 2
Välj det företag som liknar ditt mest
*Sparade koldioxidekvivalenter är beräknade per månad för ett genomsnittligt kontor med 800 anställda. Uppskattningen bygger på en livscykelanalys för EU-genomsnittliga villkor som verifierats av tredje part. De processer för alternativ användning av färskfiber och energi som har undvikits har tagits med i beräkningen. Den potentiella mängden sparade kg koldioxidekvivalenter har beräknats baserat på resultatet av livscykelanalysen och den samlade vikten som rapporterats till oss. Uppskattningen bör inte användas för beräkningar av koldioxidavtryck eller i rapporteringssyfte.

Så här fungerar Tork PaperCircle

Tork PaperCircle® bygger ett nära samarbete mellan din verksamhet, städbolag och återvinningscentraler för att säkerställa att servicen är effektiv, hållbar och möter dina behov.
kvinna som kastar papper i en stor papperskorg

Följ med på en virtuell tur till pappersbruket

Följ resan i det cirkuära flödet och se hur använda pappershanddukar färdas från toalettutrymmet och tillbaka till Essity-bruket där de återvinns och blir till nya pappershanddukar. Kretsloppet sluts för det som tidigare hade blivit avfall.

Skapa hållbart värde med Tork PaperCircle 

 

Tork PaperCircle® är enkelt att implementera och för en liten investering får du tillgång till en unik tjänst som gör det möjligt för ditt företag att sluta kretsloppet för pappershanddukar. Det skapar också värde för din verksamhet genom att göra det möjligt att: 

 

  • Minska ert avfall  

  • Skapa en cirkulär verksamhet och sluta kretsloppet 

  • Nå era hållbarhetsmål 

Kontakta oss

Är du redo att bli del av kretsloppet?

Referenser

1Baserat på resultat från Tork PaperCircle® kunder i pilotprojekt i Tyskland och Nederländerna
* Uppskattningen bygger på en livscykelanalys för EU-genomsnittliga villkor som verifierats av tredje part. De processer för alternativ användning av färskfiber och energi som har undvikits har tagits med i beräkningen. Den potentiella mängden sparade kg koldioxidekvivalenter har beräknats baserat på resultatet av livscykelanalysen och den samlade vikten som rapporterats till oss. Uppskattningen bör inte användas för beräkningar av koldioxidavtryck eller i rapporteringssyfte.