Planera framåt för hållbarhet

Planera framåt för hållbarhet

Vi planerar framåt för hållbara produkter och lösningar som kan hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål.
Tork vill göra livet utanför hemmet mer hållbart. Vi fokuserar på viktiga områden för hållbarhet, såsom ansvarsfulla inköp av fiber och att minska koldioxidavtrycket från våra produkter.

Science Based Targets

Sedan december 2018 har våra mål för minskade CO2-utsläpp godkänts av Science Based Targets. Målen inkluderar absoluta mål för energi, el, transport, råvaror, leverantörer och avfall.


Essity har också förbundit sig till att minska utsläppen av växthusgaser från inköpta nyckelråvaror, transporter, avfall som genererats i verksamheter, samt hantering av sålda produkter i slutet av livscykeln med 18 % fram till år 2030 (basår 2016) och minska utsläppen av växthusgaser från energianvändning i företaget och köpt el (omfattning 1 och 2) med 25 % till år 2030 (basår 2016).