Två kvinnor talar med varandra och framför dem finns en surfplatta

Garantera regelbunden städkvalitet vid alla tillfällen

Vid fastighetstjänster är det viktigt att regelbundet leverera en hög städkvalitet. Vi har tagit fram två artiklar som beskriver våra erfarenheter och rekommendationer. I den första visar vi varför det är så viktigt att erbjuda regelbunden städkvalitet och i den andra delar vi med oss av vår kunskap om hur du kan leverera hög kvalitet vid alla tillfällen.

 

Nya förväntningar
Pandemin har gett upphov till nya förväntningar för att ge ytterligare och mer frekvent städning. Att ta itu med nya städregler, protokoll och rutiner kräver extra utbildning och kan leda till personalproblem eftersom du förväntas utföra mer arbete med samma eller ännu mindre städresurser. Dessutom finns det nya förväntningar på att visa upp bevis på städning och hygien som kräver mer administration och rapportering för att hålla jämna steg med de nya standarderna.
 
Kundbortfall
Städning är en av de vanligaste tjänsterna att lägga ut på entreprenad inom verksamheter som utbildning, hotell, sjukhus, detaljhandel och kommersiella fastigheter eller bostäder. Men statistik visar att det genomsnittliga städbolaget förlorar upp till 55 % av sin totala kundbas varje år på grund av dålig städning*. Och att nya kunder vanligtvis dras till konkurrenskraftiga priser och god service. Därför är det viktigt att säkerställa en hög och regelbunden städkvalitet och undvika kundklagomål. I synnerhet nu, när hygien är viktigare än någonsin tidigare. 
 
Förbättra kvalitet och effektivitet
Det är en stor utmaning att upprätthålla eller förbättra städkvaliteten och hygien, särskilt om du samtidigt vill arbeta effektivare. Tidigare sjönk effektiviteten om du fokuserade på att förbättra kvalitet och kundnöjdhet, eller tvärtom: om du stramade upp timmar och resurser alltför hårt så blev arbetets kvalitet lidande. Idag kan teknik och innovation hjälpa dig att uppnå både bättre kvalitet och kundnöjdhet samtidigt som effektiviteten ökas. 
 
Förhöjd personalmotivation
Med datadriven städning upptäcker du ett nytt och smartare sätt att arbeta som sparar tid och ökar effektiviteten. Information i realtid om städ- och påfyllningsbehov gör att du och din personal kan optimera resurser och kan vara proaktiva istället för att arbeta utifrån en fast rutin. Genom att veta när och var städning behövs undviker städpersonalen onödiga städrundor och dispenserkontroller och kan tillbringa mer tid åt viktiga uppgifter som städning av platser där det verkligen behövs. Det nya arbetssättet ger dig och din städpersonal bättre överblick och kontroll vilket i sin tur ökar motivationen och minskar både stress och fysiskt arbete. Datadriven städning är ett helt nytt arbetssätt som ger ökad effektivitet, kvalitet och nöjdhet bland medarbetarna. 

 
Vill du veta hur du kan säkerställa att städningen håller hög kvalitet? 

Verksamhetsvärdet med Tork Vision Städning:

”Datadriven städning förändrar hela branschen. För det första så förbättrar det effektiviteten drastiskt. Dessutom ökar de anställdas motivation och slutligen skapar det en ny, högre standard för den städning vi kan erbjuda våra kunder. Med information i realtid kommer vi att öka produktiviteten på hela marknaden.”
Jean Dussaix, Senior Global Category Buyer på Sodexo

tork_easycube_tablet_passengerterminals_800x500.jpg  


Det är dags att uppgradera till datadriven städning

Innovation och teknik driver förändring och städresursoptimering inom nästan alla branscher idag. Städbranschen är inget undantag: när det gäller komplexa, stora anläggningar med många lokaler som ska städas och varierande besöksantal så ger datadriven städning förbättrad kvalitet, hygien och effektivitet. Samtidigt får städpersonalen en mer meningsfull och mindre stressande arbetsmiljö.
  
Dags att gå över till digitalt
Skiftet från fasta städscheman till datadriven och behovsbaserad städning hjälper dig och ditt team att nå en helt ny nivå av kvalitet, effektivitet och hygien. Med uppkopplade enheter och programvaruapplikationer som mäter antalet besökare och påfyllningsnivåer får du information om faktiska städbehov. På så sätt kan du och din personal ligga steget före klagomål och göra det som behöver göras, när och där det behövs. 
 
Siffrorna berättar historien
Enligt data som samlats in från befintliga Tork-kunder har digital användning hjälpt dem att se till att dispensrar är påfyllda 99 % av tiden** och att spara 20 % av städtiden*****. Din personal blir mer motiverad, mindre stressad och får mer gjort på mindre tid samtidigt som arbetet känns mer meningsfullt eftersom de vet vilka uppgifter som är viktigast. Det är därför så många framåtblickande företag har valt Tork Vision Städning – världens ledande lösning för datadriven anläggningshantering. För att säkerställa den nya hygienstandarden, ge ditt städteam möjlighet med Tork Vision Städning och realtidsinformation – möjliggör ett nytt och smartare sätt att arbeta, vilket förbättrar städprocedurer och sparar tid.

Registrera dig för en snabb demonstration av Tork Vision Cleaning

Datadriven städning förbättrar städrutinerna på tre olika sätt:

Rekommenderade produkter

Referenser

*Cleaning Industry Analysis 2017 – Cost & Trends. 
**Mätt över nästan 13 000 anslutna dispensrar mellan juni och december 2019, baserat på tid per månad som en dispenser är i tom mot total tid per månad.​ 
***Baserat på kundfeedback för dispenserkontroller under mer än 6 månader före vs. efter installation av Tork Vision Städning (mellan juni och december 2019). Mätt på över 16 platser anslutna till Tork Vision Städning, där varje dispenserkontroll tar cirka 20 sekunder. 
******Mätning av kundnöjdhet på två toalettutrymmen med Tork Vision Städning-toalettutrymmen och två toalettutrymmen med traditionellt underhåll och utrustning vid ISSA/Interclean-mässan i maj 2016.
****Baserat på de dokumenterade resultaten från tre Tork Vision Städning-kunder, uppmätt innan och efter implementeringen av Tork Vision Städning. 

Obs! Tork Vision Städning hette tidigare TorkEasyCube®.