Testimonial_Kentucky_Kingdom_800x500.jpg   


Att städa nöjesparken blev ett rent nöje

 
Fritids- och nöjesparker konkurrerar ständigt om försäljning av säsongsbiljetter, kundnöjdhet och lojalitet. Därför är gästernas personliga upplevelser avgörande. Men att hålla en nöjespark ren enligt rengöringsstandarder kan vara en svår uppgift. Det krävs mycket av personalen för att övervaka flera anläggningar med många besökare. Särskilt när de är utspridda över stora områden.
 
Kentucky Kingdom and Hurricane Bay är en populär nöjespark för familjer i Louisville, Kentucky. Men driften av anläggningen är inte helt lätt när det gäller städning och påfyllning av dispensrarna. Deras slogan lyder "All that Matters is the Thrill" (spänningen betyder allt) och den vidsträckta parken på 25 hektar har mer än 70 åkattraktioner och 20 vattenattraktioner. Under högsäsongen på sommaren kan de få över 9 000 besökare per dag.
 
Kentucky Kingdom är beroende av lokal arbetskraft för städning vilket gör personalomsättning, utbildning, frånvaro, motivation och prestationsmätning till en särskild utmaning. Enligt Jake Allgeier, Park Services Manager, var det därför helt rätt beslut att utöka användningen av Tork Vision Städning* i parken.
 
Verklig data i realtid för chefer för parktjänster
Tork Vision Städning* är den världsledande programvaran för Facility Management när det gäller datadriven städning. Det tillhandahåller information i realtid så att parkförvaltare och städpersonal kan hantera städning och produktpåfyllning på ett proaktivt sätt. Systemet består av uppkopplade enheter som ger aktuell information om vad som behövs – när och var det behövs. Via surfplattor, smarttelefoner eller anslutna enheter kan arbetsledare och städpersonal snabbt få en bild av vilka anläggningsområden som behöver underhåll och exakt vad som behövs med digitala städplaner. Datastyrd städning kortar ner städtiden med minst 20 %. Dessutom får städpersonalen en mer meningsfull arbetsdag med mindre stress.
 
Kentucky Kingdom and Hurricane Bay använder nu Tork Vision Städning* dagligen och får information i realtid från 163 anslutna enheter som är installerade över hela parken. Systemet bevakar refillnivåerna och antalet gäster som besöker varje område i parken. På så sätt får städpersonalen information om städbehoven och hur de ska prioriteras. Systemet kommer extra väl till pass under helgerna då antalet gäster i de olika parkområdena kan variera i tusental.
 
Allgeier hade rätt. Parken har gynnats av Tork Vision Städning*.
 
Personalen älskar det 
”Personalen älskar det och vi använder vår tid mer effektivt eftersom vi inte längre behöver kontrollera varje dispenser personligen” konstaterar han. ”Det är en fantastisk fördel att inte behöva göra det längre.”
 
Jessi O'Daniel, CTA, Senior Manager of Guest Relations, tillägger att införandet av Tork Vision Städning* har fått ett varmt välkomnande på flera håll. Även bland personalen där motivationen har höjts.
 
Insikter för att ta mer informerade beslut
”Systemet har hjälpt hela lager- och underhållsprocessen”, säger O'Daniel. ”Det styr vårt personalflöde eftersom det är baserat på vilka områden och produkter som faktiskt används”, säger hon. ”Och nu när parkadministrationen ser alla dagliga arbetsinsatser online har vi fått insyn i personalens prestationer. På så sätt kan vi ta bättre beslut och justera planeringen.”
 
När den första säsongen** med systemet på plats ska sammanfattas är O’Daniel snabb att ge positiva omdömen. ”Vi är otroligt nöjda. Det är mycket lätt att använda” säger hon. ”Att göra det lättare för alla att utföra sina arbetsuppgifter borde vara en självklarhet. Varför använder inte alla parker det här systemet?”
 
Kentucky Kingdom and Hurricane Bay kommer nu att studera sin rapport och den analys man fått från systemet med fokus på städkvalitetet. Fokus ligger på fortsatta effektiviseringar utifrån den faktiska dokumentationen. När systemet implementeras erbjuds också support från Tork personal. Kentucky Kingdom and Hurricane Bay kan därför fortsätta att finjustera sitt system utifrån första årets resultat.
 
 
 
*Tork Vision Städning hette tidigare TorkEasyCube®.
**2017
Berg-och-dalbana vid Kentucky Kingdom
”Personalen älskar det och vi använder vår tid mer effektivt eftersom vi inte längre behöver kontrollera varje dispenser personligen.
Jake Allgeier, Park Service Manager