En närbild på en kvinnas händer

Förhindra infektionsspridning inom äldreomsorg

Spridning av infektioner bör undvikas i största möjliga mån inom äldreomsorg. Läs mer om hur du identifierar och undviker potentiella risksituationer nedan.
 
Äldre människor, människor som lider av kroniska sjukdomar och andra riskgrupper är mer mottagliga för infektioner och återhämtar sig långsammare från dem. Immunförsvaret hos äldre människor är försvagat och riskerna för komplikationer och följdsjukdomar är därmed större. Risken för spridning ökar i miljöer där flera människor bor tillsammans och vistats på samma ställen, som på äldreboenden. 
 
I samband med att infektioner lättare sprids inom äldreomsorgen är det viktigt att identifiera riskerna för smittspridning. När riskerna har identifierats är det enklare att tillämpa de handhygienrutiner som behövs för att minska smittspridningen. Inom äldreomsorgen finns det ett antal målgrupper som behöver få information om goda handhygienrutiner som boende, vårdpersonal och besökare. Alla har ett ansvar för att skapa en trygg äldreomsorg. 
 

4Moments_WHO_800x500.jpg  


Förhindra infektionsspridning inom äldreomsorg – WHO:s ”Fyra tillfällen för god handhygien” 

Patienter inom äldrevården är mottagliga för infektioner som bidrar till stora kostnader och allvarliga följder som dödsfall. Detta är framförallt ett problem på äldreboenden där patienterna ofta redan har ett nedsatt immunförsvar och lider av andra begränsningar på grund av hög ålder. 
 
Spridning av mikroorganismer är också vanligt förekommande inom äldrevården. Detta beror på flera saker, bl.a. de öppna miljöerna som används av både vårdpersonal, boende och besökare, vilket innebär ökad risk för kontaktsmitta. Det gäller därmed att personalen är medveten om dessa risker och hur man undviker dem på bästa sätt.
 
Det bästa sättet att undvika både fysiska och ekonomiska problem är att begränsa spridning av infektioner inom äldrevården så mycket som möjligt. Ett av det viktigaste stegen för att uppnå detta är god handhygien. Världshälsoorganisationen har därför sammanställt en plan för att hantera fyra tillfällen för god handhygien på äldreboenden. Dessa innebär att du tvättar händerna 1) innan du kommer i kontakt med vårdtagaren, 2) direkt efter rengöring eller aseptiska arbetsuppgifter, 3) direkt efter att du har utfört arbetsuppgifter som inkluderar kroppsvätskor, 4) efter att du har i kontakt med en vårdtagare eller om besöket avbryts av någon anledning.
 
Främja goda handhygiensrutiner genom att informera både besökare och vårdpersonal, samt genom att se till att det är enkelt att tvätta sig med tvål och vatten eller att det finns handdesinfektionslösningar tillgängligt. 
 
Om du arbetar på ett äldreboende har du ansvar för de boendes välbefinnande och deras hudvård. Det är därför bra om vårdpersonalen även har tillgång till milda tvålar, handkrämer och andra produkter för känslig hud utöver diverse handdesinfektionslösningar. 
 
Är du redo att förbättra handhygiensrutinerna på din arbetsplats inom äldrevården? Låt en av våra teammedlemmar kontakta dig.
 
 

Rekommenderade produkter