Beräkna antalet onödiga rörelser

Fråga 1 beroende på 3

Hur många anställda har företaget?

Färre än 100
Fler än 100