En lokalvårdare som putsar fönster

Vikten av en välstädad arbetsmiljö för medarbetares välbefinnande

Rena och hygieniska kontor är centralt för medarbetarnas trivsel. I artiklarna nedan kan du läsa om hur man kan förbättra upplevelsen på arbetsplatsen genom att optimera sina städrutiner och hur du kan uppnå detta med de resurser du redan har men med hjälp av ny teknik. 

 

Som facility manager vill du leverera en angenäm upplevelse utan klagomål. Men det kan vara svårt att behålla kontrollen och att förbättra verksamheten under ständig kostnadspress är ännu svårare. En välstädad och hälsosam arbetsmiljö är centralt för medarbetarnas trivsel, välbefinnande och produktivitet och kan bidra till att attrahera och behålla talangfulla medarbetare. 


Studier visar att 72 % av medarbetare är ovilliga att rekommendera en verksamhet med dålig kontorshygien till jobbsökande, medan 70 % anser att dålig kontorshygien verkligen påverkar deras allmänna trivsel på jobbet*. Med andra ord så påverkar arbetsmiljön medarbetarnas övergripande trivsel och här är hygien en avgörande faktor. Forskning visar också att klagomål på toalettutrymmen är det som förekommer mest. Därför är det nödvändigt att säkerställa hög och regelbunden städkvalitet. I synnerhet nu, när hygien är av högsta prioritet.


Kontorsmiljön utvecklas ständigt och går mot en flexiblare och mer aktivitetsbaserad organisering. Detta påverkar hur medarbetare rör sig inom kontoret och det kan vara svårt att säkerställa regelbunden städkvalitet i den här typen av dynamiska miljöer. Det är en utmaning att kontrollera alla aspekter av kontoret och agera proaktivt snarare än i efterhand.


För att upprätthålla en hälsosam och ren arbetsplats för dina medarbetare behöver du nya och smartare arbetssätt. Med innovativa och funktionella lösningar för hög kapacitet, i kombination med datadriven städning, kan du öka effektiviteten, spara tid och förbättra arbetsmiljön för lokalvårdare, kontorsmedarbetare och dig själv. Det ger dig en känsla av kontroll vilket gör att du kan känna dig lugn.


Läs mer om hur information i realtid kan hjälpa dig att få en hög och regelbunden städkvalitet. 


Läs mer om det här

 

 

tork_datadrivencleaning_male_cleaner_tablet_800x500.jpg   


Använd datadriven rengöring för att förbättra rengöringskvalitet, hygien och driftseffektivitet 

Sedan pandemins start har människor ett stort behov av att känna sig trygga och säkra på arbetsplatsen. Faktum är att 71 % av alla anställda förväntar sig att arbetsgivaren ska utföra extra städrundor för att säkerställa god hygien****. Och med högre krav på rengöringskvalitet och hygien kommer ett större behov av maximal effektivitet och rengöringsresurser. Uppgradering till datadriven rengöring kan hjälpa dig att uppnå detta.  
 
Säkerställ hög kvalitet och minska klagomål
Fler och fler anläggningschefer inser att digitala lösningar kan hjälpa dem att säkerställa hög rengöringskvalitet, vilket är helt rimligt. Faktiskt har datadriven rengöring visat sig uppnå upp till 30 % högre kundnöjdhet*****. Det gör det genom att öka driftseffektiviteten och ge städare möjlighet att optimera resurser och skapa en säker miljö. 
 
Använd tid på ett effektivt sätt
Det är därför så många framåtblickande företag har valt Tork Vision Städning – världens ledande lösning för anläggningshantering. Denna lösning ger städare tillgång till realtidsdata på surfplattor eller smartphones, så att de kan arbeta proaktivt och ta itu med problem innan de leder till klagomål.
 
Förbättra kvalitet och effektivitet
Utöver att hjälpa städare att ta itu med exakt vad som behövs, när och var det behövs, kan du ligga steget före hela tiden och överträffa förväntningarna på hygien även på dynamiska och krävande arbetsplatser, vilket även ger dem möjligheten att leverera en högre rengöringskvalitet med mindre ansträngning. Detta hjälper att minska klagomål och låter dig bättre hantera och optimera verksamheten, behålla kontrollen och känna större sinnesfrid. 
 
Främja hållbarhet och välbefinnande
Tork Vision Städning bidrar även till hållbarhet genom mindre avfall genom att bara fylla på vad som behövs när det behövs. Dessutom hjälper detta nya arbetssätt till att minska stress och öka motivation, eftersom personalen vet att varje uppgift är viktig. 

Vill du lära dig mer om Tork Vision Städning?

Du kan läsa mer här.
”Med datadriven rengöring vet vi när dispensrarna håller på att bli tomma så att vi undviker oväntade överraskningar. Vi fattar beslut baserat på fakta, inte känslor.”
Sander Borggreve, Städchef på WTC Amsterdam

Värdet med Tork Vision Städning

Produktrekommendationer

Referenser

*CEBR undersökning
**Tork Kontorshygien ​​​​​​​​​​​​​​Vitbok 2018
*** Mätt över nästan 13 000 anslutna dispensrar mellan juni och december 2019, baserat på tid per månad som en dispenser är i tom mot total tid per månad.​ 
****forskningsstudie 2020 av Kantar på uppdrag av Essity
******Mätning av kundnöjdhet på två toalettutrymmen med Tork Vision Städning-toalettutrymmen och två toalettutrymmen med traditionellt underhåll och utrustning vid ISSA/Interclean-mässan i maj 2016.
 
Obs! Tork Vision Städning hette tidigare TorkEasyCube®.