Laboratoriepersonal som tittar i ett mikroskop

Forskning och studier om hygien

På den här sidan kan du läsa om våra publicerade studier inom hygien och rengöring samt liknande ämnen.
 • Hygien- och hälsorapport
  Den här rapporten är den senaste utgåvan i en serie av globala rapporter som Essity har publicerat två gånger om året sedan 2008 med syftet att öka medvetenheten om den avgörande roll som hygien, sanitet och hälsa har för välbefinnande, individer och samhällen. Vi använder även dessa globala insikter för att diskutera de tabun och hinder som fortfarande finns kring många ämnen relaterade till hygien. Vi erbjuder nya insikter genom att kombinera forskningsresultat, statistik, framgångsrika fall och vittnesmål från människor vars röster sällan hörs. Vi lyfter också fram lösningar och åtgärder som vi tycker är avgörande för att förbättra hygien- och hälsostandarder runt om i världen och genom livets olika skeden. 

  Läs studien

 • Oro över hygien relaterad till SARS-CoV-2 (COVID-19, coronavirus) och överväganden vid användning av offentliga toalettutrymmen och restauranger – faktablad
  Pappershanddukar är det bästa valet för många användare av toalettutrymmen, men hur vet du att de är det mest hygieniska valet? Våra Tork-hygienexperter har tittat på vetenskapen, jämfört uppgifterna och publicerat en artikel. Svaret är tydligt: pappershanddukar är bättre än andra handtorksprodukter på att förhindra spridning av virus och bakterier.

  Läs faktabladet​

 • Modell för årliga kostnader och resultat som är förknippade med vårdrelaterade infektioner inom engelska NHS
  Vilka kostnader och konsekvenser innebär vårdrelaterade infektioner för moderna västerländska vårdsystem (i det här fallet engelskt)? I studien används en matematisk modell för att beräkna kostnaderna och den visade på flera viktiga siffror: 2,7 miljarder engelska pund, 28 500 dödsfall och 830 000 infektioner per år. Studien visade även att i en av var femte patientsäng ligger en person med vårdrelaterad infektion.

  Läs studien

 • Modell för kostnader och konsekvenser för att minska antalet vårdrelaterade infektioner genom att förbättra handhygiensrutinerna på ett genomsnittligt engelskt sjukhus
  Vilka eventuella resultat har en förbättring av handhygienefterlevnaden genom att införa ett övervakningssystem för handhygien? I den här studien används en matematisk modell för att beräkna eventuella resultat av att förbättra handhygien genom att till exempel införa ett övervakningssystem för handhygien. Enligt studien är det mycket troligt att lösningen skulle vara kostnadseffektiv och vissa fall t.o.m. vinstdrivande. Dessutom skulle antalet vårdrelaterade infektioner och dödsfall minska drastiskt.

  Läs studien

 • Elektronisk handhygiensövervakning: noggrannhet och med inverkan på Hawthorne-effekten och effektiviteten
  Hur pass noggrant är Tork system för övervakning av efterlevnad av handhygien (”Tork EMS”)? Den här studien har utförts på ett välkänt sjukhus i centrala London där Tork EMS implementerats på en avdelning och noggrannhet och effektivitet utvärderats. Sammanfattningen är att systemet var ”mycket noggrant” och ”kapabelt till att mäta ”verkliga” siffror” till skillnad från manuella observationer som i dagsläget är standard.

  Läs studien


 • Banbrytande teknik tillämpas på universitetssjukhus för att förbättra handhygien och minska risken för vårdrelaterade infektioner
  Går det att förbättra handhygiensefterlevnaden genom att använda sig av Tork EMS? Enligt en kundstudie utförd på en avdelning på ett regionalt utbildningssjukhus i Sverige fördubblades efterlevnaden efter tillämpning av Tork EMS​

  Ladda ner kundstudien