Fem moment för handhygien

Fem moment för handhygien

Fem moment för handhygien beskriver de viktiga tillfällen då vårdpersonal bör utföra handhygien.
Före patientkontakt

1. Före patientkontakt

För att förhindra att patienten koloniseras med vårdrelaterade mikroorganismer ska handhygien utföras innan patientkontakt eller när man går in i patientzonen. Patientzonen innefattar patienten och hans/hennes omedelbara omgivning inklusive ytor som vidrörs av patienten (som sänggavlar och infusionsslangar) samt ytor som vanligtvis vidrörs av vårdpersonal (monitorer, handtag och knappar).
 
Exempel: Innan man tar i hand, när man hjälper en patient att förflytta sig, vid en klinisk undersökning.
Före rent/aseptiskt arbete

2. Före rent/aseptiskt arbete

Före utförande av en ren/aseptisk arbetsuppgift är handhygien viktigt för att förhindra vårdrelaterade infektioner. Handhygien ska utföras mellan den senaste ytexponeringen och omedelbart före man vidrör en kritisk område som innebär infektionsrisk för patienten eller en kritisk område med kombinerad infektionsrisk. 
 
Exempel: Innan sårvård, kateterisering, hantering av mat, medicinering.
Efter orent arbete

3. Efter orent arbete

Efter en uppgift som innebär risk för att dina händer exponeras för kroppsvätskor måste handhygien utföras omedelbart och före ny exponering av hand mot yta, även om du befinner dig inom patientzonen. Detta innebär att du reducerar risken att du själv blir koloniserad/infekterad av smittämnen och minskar risken för att överföra mikroorganismer från en ”koloniserad” till en ”ren” del hos samma patient.
 
Exempel: Efter blodprovstagning och hantering av blod, hantering av urin, avföring och avfall.
Efter kontakt med patientnära ytor

4. Efter patientkontakt

Efter patientkontakt och innan man vidrör något föremål i området utanför patienten, är det viktigt att uföra handhygien för att minska risken för smittspridning till vårdmiljön. Denna handling skyddar dig även genom att signifikant minska kontaminering av dina händer med patientfloran. 
 
Exempel: Efter att ha tagit i hand, när man hjälper en patient att förflytta sig, vid en klinisk undersökning.
Efter kontakt med patientnära ytor

5. Efter kontakt med patientens närmiljö

Det sista momentet för handhygien är efter att man har tagit på en yta i patientzonen och före händerna kommer i kontakt med en yta utanför patientens närmiljö – men utan att vidröra patienten. Handhygien är nödvändigt vid det här tillfället eftersom exponering för objekt i patientens närmiljö, även om det inte inkluderar fysisk kontakt med patienten, är förenat med kontaminerade händer.
 
Exempel: Efter byte av sängkläder, justering av perfusionsflöde.
Tork utbildningsmaterial

Mer utbildningsmaterial

För e-lärande och annat utbildningsmaterial om hudhälsa och handhygien, kontakta oss på 031-746 17 00