Rekommendationer för dispenserplacering inom äldreomsorg

Rekommendationer för dispenserplacering inom äldreomsorg

Så här optimerar du placeringen av dispensrar för bättre hygien.

Rekommendationer för dispenserplacering för alla utrymmen

Vi har skapat rekommendationer för optimal dispenserplacering för att du ska kunna främja handhygien inom din verksamhet. Utifrån tre vanligt förekommande områden inom äldreomsorg ger vi förslag på möjliga placeringar av dispensrar för att stödja efterlevnaden av rutiner för handhygien med WHO:s fyra viktiga tillfällen i åtanke.
 
Overview2_800x500.png