Tork PeakServe

Universitet och högskolor

Skolmiljön inom universitet och högskolor liknar ett öppet kontorslandskap med många som rör sig i lokalen. Studenter tillbringar en stor del av sin tid på skolan där de både arbetar och umgås. Detta ställer högra krav på städning och hygien för att undvika sjukdom. Studenterna har själva ett stort ansvar för att upprätthålla god hygien och med Tork hygienlösningar får du hjälp att upprätthålla en ren miljö för alla som erbjuder bästa möjliga förutsättningar för säker handhygien. Om du har en ren miljö och toalettutrymmen med tvål, rent vatten och pappershanddukar så kan du fokusera på dina elever – både deras välbefinnande och utbildning. På den här sidan hittar du också de produkter som vi rekommenderar för din situation.

Produktrekommendationer