Tork Clean Hands-utbildning för äldreboende

Tork Clean Hands-utbildning för äldreboende

Vår interaktiva utbildning har utformats för att lära dig handhygien på ett mer engagerande och inspirerande sätt.

Onlineträning förbättrar följsamheten av handhygienrutiner

Att vård och omsorgspersonal tvättar och spritar händerna på rätt sätt, är avgörande för de äldres säkerhet. Träningen är baserad på WHO:s fyra moment för handhygien för äldreboende (basala hygienrutiner) och hjälper dig att utbilda din personal att förbättra följsamheten. 
 
 

Produktrekommendationer