Tork Extra Mjuk Singlefold Handduk
 • Tork Extra Mjuk Singlefold Handduk
 • Tork Extra Mjuk Singlefold Handduk
 • Tork Extra Mjuk Singlefold Handduk
100278

Tork Extra Mjuk Singlefold Handduk

Tork Extra Mjuk Singlefold Handduk
 • Tork Extra Mjuk Singlefold Handduk
 • Tork Extra Mjuk Singlefold Handduk
 • Tork Extra Mjuk Singlefold Handduk

Beskrivning

Tillgodose handavtorkningsbehoven med behagliga Premium Tork Singlefold-handdukar av högsta kvalitet. Denna handduk passar Tork Dispenser Singlefold-handdukar för krävande miljöer. Med sin tillförlitliga utmatning av ett ark i taget främjar den god hygien och hjälper till att kontrollera handdukskonsumtionen.
 • Snygg Tork lövdekor: utformad för att skapa ett gott intryck
 • Utmatning av en handduk i taget minskar förbrukningen och ger förbättrad hygien
Tork Easy Handling® förpackning gör det lättare att bära, öppna och göra sig av med förpackningenSA-COC-008266 FSC MIXSE/004/001 EU Ecolabel57786 U 22 Food contact approved certified by a third party

Produkt- och leveransdata

System
C-fold och Singlefold, system H3
Kvalitet
Premium
Ovikt längd
23 cm
Ovikt bredd
22.6 cm
Vikt längd
11.5 cm
Vikt bredd
22.6 cm
Lager
2
Skriv ut
Nej
Mönsterprägling
Ja
Färg
Vit
Typ av vikning
Singlefold

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540544718
7322540544725
7322540570328
Förpackningsmaterial
Banderole
Carton
-
Antal
200
3000 (15 CON)
84000 (28 TRP)
Bruttovikt
477.2 g
7.8 kg
218.74 kg
Höjd
130 mm
240 mm
1830 mm
Längd
115 mm
596 mm
1200 mm
Bredd
226 mm
406 mm
800 mm
Nettovikt
472 g
7.1 kg
198.24 kg
Volym
3.38 dm3
58.07 dm3
1.63 m3
Lager per pall
-
-
7
Transportenheter per lager
-
-
4
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
7322540544718
Förpackningsmaterial
Banderole
Antal
200
Bruttovikt
477.2 g
Höjd
130 mm
Längd
115 mm
Bredd
226 mm
Nettovikt
472 g
Volym
3.38 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
7322540544725
Förpackningsmaterial
Carton
Antal
3000 (15 CON)
Bruttovikt
7.8 kg
Höjd
240 mm
Längd
596 mm
Bredd
406 mm
Nettovikt
7.1 kg
Volym
58.07 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540570328
Förpackningsmaterial
-
Antal
84000 (28 TRP)
Bruttovikt
218.74 kg
Höjd
1830 mm
Längd
1200 mm
Bredd
800 mm
Nettovikt
198.24 kg
Volym
1.63 m3
Lager per pall
7
Transportenheter per lager
4

Innehåll

Produkten tillverkas av

Färska fibrer

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Färska fibrerEssity har ett ambitiöst mål att alla råvaror som härrör från träbaserade färska fibrer som används i produktionen av våra produkter är certifierade antingen i enlighet med FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Dessutom ska all träbaserad färsk fiber uppfylla FSC® Controlled Wood-standarden, inklusive tredjepartsverifiering. Essity Fiber Sourcing Policy beskriver detta mer i detalj och kan hittas på www.essity.com.Färskfibermassa tillverkas av barr- eller lövved. Träet utsätts för kemiska och/eller mekaniska processer där cellulosafibrerna separeras och lignin och andra rester avlägsnas.

Blekning är en process för rengöring av fibrer och syftet är att uppnå en ljus massa, men också att få en särskild renhet i fibrerna med avsikt att uppnå kraven för hygienprodukter och i vissa fall att följa rekommendationerna för livsmedelssäkerhet.

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

 • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
 • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
 • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
 • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
 • Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet.


I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

 • skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
 • pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
 • retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
 • Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen använder vi:

 • Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Kontakt med livsmedel

Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, som bekräftas genom externt godkännande från tredje part. Produkten är säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare perioder.

Miljöcertifiering

Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001.

Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 09-05-2022
Revisionsdatum: 15-02-2024

Tillverkning

Denna produkt tillverkas på fabriken Kostheim, DE och är certifierad i enlighet med ISO 9001, HACCP, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 och FSC Chain-Of-Custody.

Avyttring/destruktion av produkt

När produkten används för personlig hygien kan den avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige