Tork Mini Jumbo Toalettpapper Universal – 1-lagers
 • Tork Mini Jumbo Toalettpapper Universal – 1-lagers
 • Tork Mini Jumbo Toalettpapper Universal – 1-lagers
110163

Tork Mini Jumbo Toalettpapper Universal – 1-lagers

Tork Mini Jumbo Toalettpapper Universal – 1-lagers
 • Tork Mini Jumbo Toalettpapper Universal – 1-lagers
 • Tork Mini Jumbo Toalettpapper Universal – 1-lagers

Beskrivning

Systemet Tork Mini Jumbo innebär effektivt utnyttjande av tiden och minskade kostnader och erbjuder mycket mer toalettpapper än standardrullar. Tork Mini Jumbo toalettpapper med 1 lager i Universal-kvalitet skapar en god balans mellan kostnad och prestanda och passar perfekt för platser med medelhög till hög besöksfrekvens.

 • Hög kapacitet – minskat underhåll och minskad risk för pappersbrist
 • Prisvärt papper som erbjuder bra värde för pengarna
 • Produktion fri från fossila koldioxidutsläpp*
Referenser
Produktion utan fossila CO2 utsläpp*SA-COC-008266 FSC MixSE/004/001 EU Ecolabel

Produkt- och leveransdata

System
T2 - System Toalettpapper Mini Jumbo
Kvalitet
Universal
Rullens längd
240 m
Rullens bredd
9.4 cm
Rullens diameter
18.8 cm
Antal ark
1200
Arkets längd
20 cm
Hylsa inre diameter
5.9 cm
Lager
1
Skriv ut
Nej
Mönsterprägling
Ja
Färg
Vit

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540472134
7322540472141
7322540736816
Förpackningsmaterial
none
Shrink
-
Antal
1
12 (12 CON)
432 (36 TRP)
Bruttovikt
620.6 g
7.5 kg
270.11 kg
Höjd
94 mm
188 mm
1842 mm
Längd
188 mm
564 mm
1200 mm
Bredd
188 mm
376 mm
800 mm
Nettovikt
597.8 g
7.2 kg
258.27 kg
Volym
3.32 dm3
39.87 dm3
1.44 m3
Lager per pall
-
-
9
Transportenheter per lager
-
-
4
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
7322540472134
Förpackningsmaterial
none
Antal
1
Bruttovikt
620.6 g
Höjd
94 mm
Längd
188 mm
Bredd
188 mm
Nettovikt
597.8 g
Volym
3.32 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
7322540472141
Förpackningsmaterial
Shrink
Antal
12 (12 CON)
Bruttovikt
7.5 kg
Höjd
188 mm
Längd
564 mm
Bredd
376 mm
Nettovikt
7.2 kg
Volym
39.87 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540736816
Förpackningsmaterial
-
Antal
432 (36 TRP)
Bruttovikt
270.11 kg
Höjd
1842 mm
Längd
1200 mm
Bredd
800 mm
Nettovikt
258.27 kg
Volym
1.44 m3
Lager per pall
9
Transportenheter per lager
4

Innehåll

Produkten tillverkas av

Färska fibrer

Återvunna fibrer

Kemikalier

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Färska fibrer och återvunna fibrer

I mjukpapperprocessen används både färska fibrer och returpapper. Valet av massa görs utifrån produktkrav och massatillgång så att massan används på det mest effektiva sättet.

Pappersåtervinning är ett effektivt utnyttjande av resurser, eftersom träfibrerna används flera gånger.

Höga krav ställs på kvalitet och renhet av returpapper, med hänsyn till varje steg i kedjan (insamling, sortering, transport, lagring, användning), för att säkerställa säkra och hygieniska produkter.

Återvunna fibrer kan tillverkas av olika typer av returpapper, såsom insamlat tidningspapper, tidskrifter, kontorsavfall, pappersmuggar, dryckeskartonger, wellpappkartonger och pappershanddukar. Valet av returpapperskvalitet görs för varje produkt beroende på dess specifika krav på prestandaegenskaper och ljusstyrka. Papperet löses i vatten, tvättas och behandlas med kemikalier under hög temperatur och silas för att separera ut orenheter.

Färskfibermassa tillverkas av barrved eller lövträ. Träet utsätts för kemiska och/eller mekaniska processer där cellulosafibrerna separeras och lignin och andra rester avlägsnas.Blekning av massa, som används för mjukpapper, är i första hand en process för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ effekt på viktiga egenskaper hos den färdiga produkten såsom renhet, absorption, styrka och färg på massan. Det finns två olika metoder som används idag för att bleka färskfibermassa: ECF (elementärt klorfritt, där klordioxid används, och TCF (helt klorfritt) där ozon, syre och väteperoxid används.

Blekning av den återvunna fibermassan görs med klorfria blekmedel (väteperoxid och natriumditionit).

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

 • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
 • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
 • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
 • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
 • Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet

I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel, men det förekommer ofta i återvunnet papper eftersom det används för kopieringspapper.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

 • skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
 • pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
 • retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
 • Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen och utnyttja återvunna fibrer använder vi:

 • Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)
 • Flockningskemikalier (som hjälper till att rensa bort bläck och fillers från återvunnet papper)
 • Blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Miljöcertifiering

Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001.

Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 01-12-2021
Revisionsdatum: 28-12-2023

Tillverkning

Denna produkt tillverkas på fabriken Lilla Edet, SE och är certifierad i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 och FSC Chain-Of-Custody.

Avyttring/destruktion av produkt

Produkten kan slängas i vanlig avfallshantering.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige

Referenser

Produktion fri från fossila koldioxidutsläpp*
*

Ersätter fossil naturgas med hållbar biogas under normala driftförhållanden (förutom vid till exempel stopp och start) och använder certifierad förnybar el på fabriken i Lilla Edet.