Tork Vikt Toalettpapper Advanced
 • Tork Vikt Toalettpapper Advanced
 • Tork Vikt Toalettpapper Advanced
114271

Tork Vikt Toalettpapper Advanced

Tork Vikt Toalettpapper Advanced
 • Tork Vikt Toalettpapper Advanced
 • Tork Vikt Toalettpapper Advanced

Beskrivning

Tork Vikt Toalettpapperssystem erbjuder hygienisk utmatning av ett ark i taget, vilket minskar avfallet och underhållskostnaderna. Tork Vikt Toalettpapper balanserar effektivt kostnader och utförande. Systemet passar perfekt för platser med låg till medelhög trafik, särskilt inom vård, hotell och restaurang.
 • Utmatning av en handduk i taget minskar förbrukningen och ger förbättrad hygien
 • Enkel att fylla på: mindre underhåll
SE/004/001 EU EcolabelSA-COC-008266 FSC Mix

Produkt- och leveransdata

System
T3 - System Vikt Toalettpapper
Kvalitet
Advanced
Ovikt längd
19 cm
Ovikt bredd
11 cm
Vikt längd
9.5 cm
Vikt bredd
11 cm
Lager
2
Skriv ut
Nej
Färg
Vit

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540495409
7322540496017
7322540715880
Förpackningsmaterial
Banderole
Carton
-
Antal
242
8712 (36 CON)
261360 (30 TRP)
Bruttovikt
172.6 g
6.5 kg
196.26 kg
Höjd
95 mm
358 mm
1235 mm
Längd
95 mm
402 mm
1200 mm
Bredd
110 mm
299 mm
1000 mm
Nettovikt
169.9 g
6.1 kg
183.54 kg
Volym
0.99 dm3
43.03 dm3
1.29 m3
Lager per pall
-
-
3
Transportenheter per lager
-
-
10
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
7322540495409
Förpackningsmaterial
Banderole
Antal
242
Bruttovikt
172.6 g
Höjd
95 mm
Längd
95 mm
Bredd
110 mm
Nettovikt
169.9 g
Volym
0.99 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
7322540496017
Förpackningsmaterial
Carton
Antal
8712 (36 CON)
Bruttovikt
6.5 kg
Höjd
358 mm
Längd
402 mm
Bredd
299 mm
Nettovikt
6.1 kg
Volym
43.03 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540715880
Förpackningsmaterial
-
Antal
261360 (30 TRP)
Bruttovikt
196.26 kg
Höjd
1235 mm
Längd
1200 mm
Bredd
1000 mm
Nettovikt
183.54 kg
Volym
1.29 m3
Lager per pall
3
Transportenheter per lager
10

Innehåll

Produkten tillverkas av

Färska fibrer

Återvunna fibrer

Kemikalier

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Färska fibrer och återvunna fibrer

I mjukpapperprocessen används både färska fibrer och returpapper. Valet av massa görs utifrån produktkrav och massatillgång så att massan används på det mest effektiva sättet.

Pappersåtervinning är ett effektivt utnyttjande av resurser, eftersom träfibrerna används flera gånger.

Höga krav ställs på kvalitet och renhet av returpapper, med hänsyn till varje steg i kedjan (insamling, sortering, transport, lagring, användning), för att säkerställa säkra och hygieniska produkter.

Återvunna fibrer kan tillverkas av olika typer av returpapper, såsom insamlat tidningspapper, tidskrifter, kontorsavfall, pappersmuggar, dryckeskartonger, wellpappkartonger och pappershanddukar. Valet av returpapperskvalitet görs för varje produkt beroende på dess specifika krav på prestandaegenskaper och ljusstyrka. Papperet löses i vatten, tvättas och behandlas med kemikalier under hög temperatur och silas för att separera ut orenheter.

Färskfibermassa tillverkas av barrved eller lövträ. Träet utsätts för kemiska och/eller mekaniska processer där cellulosafibrerna separeras och lignin och andra rester avlägsnas.Blekning av massa, som används för mjukpapper, är i första hand en process för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ effekt på viktiga egenskaper hos den färdiga produkten såsom renhet, absorption, styrka och färg på massan. Det finns två olika metoder som används idag för att bleka färskfibermassa: ECF (elementärt klorfritt, där klordioxid används, och TCF (helt klorfritt) där ozon, syre och väteperoxid används.

Blekning av den återvunna fibermassan görs med klorfria blekmedel (väteperoxid och natriumditionit).

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

 • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
 • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
 • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
 • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
 • Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet

I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel, men det förekommer ofta i återvunnet papper eftersom det används för kopieringspapper.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

 • skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
 • pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
 • retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
 • Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen och utnyttja återvunna fibrer använder vi:

 • Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)
 • Flockningskemikalier (som hjälper till att rensa bort bläck och fillers från återvunnet papper)
 • Blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Miljöcertifiering

Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001.

Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 09-05-2019
Revisionsdatum: 25-01-2024

Tillverkning

Denna produkt tillverkas på fabriken Skelmersdale, GB och är certifierad i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 och FSC Chain-Of-Custody.

Avyttring/destruktion av produkt

Produkten kan slängas i vanlig avfallshantering.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige