Tork Basic Papper 1-lagers
 • Tork Basic Papper 1-lagers
 • Tork Basic Papper 1-lagers
 • Tork Basic Papper 1-lagers

Beskrivning

Tork Basic Papper 1 lager passar perfekt för lättare avtorkning, handavtorkning och när priset är en viktig faktor. Pappret passar i Tork® Dispenser Mini Centrummatad – en kompakt och mångsidig lösning för arbetsmiljöer där det är nödvändigt att kunna torka av både händer och ytor.
 • Tork slutindikator hjälper dig att planera dina byten av rullar och undvika avbrott och irritation
 • Obegränsad utmatning, så att användaren kan ta så mycket som behövs
 • Enkel att använda med endast en hand
 • Produktion fri från fossila koldioxidutsläpp*
Referenser
Produktion utan fossila CO2 utsläpp*PåfyllningsindikatorDENNA FÖRPACKNING ÄR GJORD AV – Minst 30 % återvunnen plastTork Easy Handling® plastförpackning gör det enklare att transportera och göra sig av med förpackningen21LD04065 Food contact approved certified by a third partySA-COC-008266 FSC MixSE/004/001 EU Ecolabel

Produkt- och leveransdata

System
M1 - System Mini centrummatade rullar
Kvalitet
Universal
Rullens längd
120 m
Rullens bredd
21.5 cm
Rullens diameter
14 cm
Lager
1
Skriv ut
Nej
Mönsterprägling
Nej
Färg
Vit

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540465396
7322540465402
7322540471748
Förpackningsmaterial
none
Shrink
-
Antal
1
11 (11 CON)
352 (32 TRP)
Bruttovikt
632.9 g
7 kg
224.35 kg
Höjd
215 mm
215 mm
1870 mm
Längd
140 mm
560 mm
1200 mm
Bredd
140 mm
383 mm
800 mm
Nettovikt
632.1 g
7 kg
222.5 kg
Volym
4.21 dm3
46.11 dm3
1.48 m3
Lager per pall
-
-
8
Transportenheter per lager
-
-
4
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
7322540465396
Förpackningsmaterial
none
Antal
1
Bruttovikt
632.9 g
Höjd
215 mm
Längd
140 mm
Bredd
140 mm
Nettovikt
632.1 g
Volym
4.21 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
7322540465402
Förpackningsmaterial
Shrink
Antal
11 (11 CON)
Bruttovikt
7 kg
Höjd
215 mm
Längd
560 mm
Bredd
383 mm
Nettovikt
7 kg
Volym
46.11 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540471748
Förpackningsmaterial
-
Antal
352 (32 TRP)
Bruttovikt
224.35 kg
Höjd
1870 mm
Längd
1200 mm
Bredd
800 mm
Nettovikt
222.5 kg
Volym
1.48 m3
Lager per pall
8
Transportenheter per lager
4

Innehåll

Produkten tillverkas av

Färska fibrer

Återvunna fibrer

Kemikalier

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Färska fibrer och återvunna fibrer

I mjukpapperprocessen används både färska fibrer och returpapper. Valet av massa görs utifrån produktkrav och massatillgång så att massan används på det mest effektiva sättet.

Pappersåtervinning är ett effektivt utnyttjande av resurser, eftersom träfibrerna används flera gånger.

Höga krav ställs på kvalitet och renhet av returpapper, med hänsyn till varje steg i kedjan (insamling, sortering, transport, lagring, användning), för att säkerställa säkra och hygieniska produkter.

Återvunna fibrer kan tillverkas av olika typer av returpapper, såsom insamlat tidningspapper, tidskrifter, kontorsavfall, pappersmuggar, dryckeskartonger, wellpappkartonger och pappershanddukar. Valet av returpapperskvalitet görs för varje produkt beroende på dess specifika krav på prestandaegenskaper och ljusstyrka. Papperet löses i vatten, tvättas och behandlas med kemikalier under hög temperatur och silas för att separera ut orenheter.

Färskfibermassa tillverkas av barrved eller lövträ. Träet utsätts för kemiska och/eller mekaniska processer där cellulosafibrerna separeras och lignin och andra rester avlägsnas.Blekning av massa, som används för mjukpapper, är i första hand en process för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ effekt på viktiga egenskaper hos den färdiga produkten såsom renhet, absorption, styrka och färg på massan. Det finns två olika metoder som används idag för att bleka färskfibermassa: ECF (elementärt klorfritt, där klordioxid används, och TCF (helt klorfritt) där ozon, syre och väteperoxid används.

Blekning av den återvunna fibermassan görs med klorfria blekmedel (väteperoxid och natriumditionit).

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

 • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
 • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
 • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
 • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
 • Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet

I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel, men det förekommer ofta i återvunnet papper eftersom det används för kopieringspapper.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

 • skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
 • pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
 • retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
 • Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen och utnyttja återvunna fibrer använder vi:

 • Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)
 • Flockningskemikalier (som hjälper till att rensa bort bläck och fillers från återvunnet papper)
 • Blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Kontakt med livsmedel

Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, som bekräftas genom externt godkännande från tredje part. Produkten är säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare perioder.

Miljöcertifiering

Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001.

Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 10-12-2021
Revisionsdatum: 15-01-2024

Tillverkning

Denna produkt tillverkas på fabriken Lilla Edet, SE och är certifierad i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 och FSC Chain-Of-Custody.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige

Referenser

Produktion fri från fossila koldioxidutsläpp*
*

Ersätter fossil naturgas med hållbar biogas under normala driftförhållanden (förutom vid till exempel stopp och start) och använder certifierad förnybar el på fabriken i Lilla Edet.