Tork Basic Papper 1-lagers
 • Tork Basic Papper 1-lagers
 • Tork Basic Papper 1-lagers

Beskrivning

Tork avtorkningspapper är designat för bästa möjliga utmatning från systemet Tork Dispenser Tvättstation. Produkten är certifierad med HACCP International vilket garanterar att den är säker för användning i lokaler för livsmedelsbearbetning och matberedning.
 • Extra lång rulle för matberedningsmiljöer med stora volymer – mindre underhåll sparar tid.
 • Pappret är utformat för våta miljöer och behåller effektiviteten i miljöer med hög fuktighet vilket säkerställer hög grad av bekvämlighet och sparar tid
 • Certifierade rullar för kontakt med livsmedel garanterar papper av hög kvalitet och produktsäkerhet
 • Rullar kan enkelt fyllas på för att undvika att pappret tar slut
Tork Easy Handling® förpackning gör det lättare att bära, öppna och göra sig av med förpackningenSA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel60081 U 23 Food contact approved certified by a third party

Produkt- och leveransdata

System
W6 - Tork Performance Washstation Dispenser
Kvalitet
Universal
Rullens längd
250 m
Rullens bredd
19.5 cm
Rullens diameter
19 cm
Hylsa inre diameter
3.8 cm
Lager
1
Färg
Vit

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541441597
7322541441603
7322541464428
Förpackningsmaterial
none
Carton
-
Antal
1
6 (6 CON)
168 (28 TRP)
Bruttovikt
2171.3 g
13.6 kg
381.11 kg
Höjd
190 mm
214 mm
1648 mm
Längd
195 mm
580 mm
1200 mm
Bredd
195 mm
378 mm
800 mm
Nettovikt
2145 g
12.9 kg
360.36 kg
Volym
7.23 dm3
46.92 dm3
1.31 m3
Lager per pall
-
-
7
Transportenheter per lager
-
-
4
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
7322541441597
Förpackningsmaterial
none
Antal
1
Bruttovikt
2171.3 g
Höjd
190 mm
Längd
195 mm
Bredd
195 mm
Nettovikt
2145 g
Volym
7.23 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
7322541441603
Förpackningsmaterial
Carton
Antal
6 (6 CON)
Bruttovikt
13.6 kg
Höjd
214 mm
Längd
580 mm
Bredd
378 mm
Nettovikt
12.9 kg
Volym
46.92 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
7322541464428
Förpackningsmaterial
-
Antal
168 (28 TRP)
Bruttovikt
381.11 kg
Höjd
1648 mm
Längd
1200 mm
Bredd
800 mm
Nettovikt
360.36 kg
Volym
1.31 m3
Lager per pall
7
Transportenheter per lager
4

Innehåll

Produkten tillverkas av

Återvunna fibrer
Kemikalier

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Återvunna fibrer

Pappersåtervinning är ett effektivt utnyttjande av resurser, eftersom träfibrerna används flera gånger.

Höga krav ställs på kvalitet och renhet av returpapper, med hänsyn till varje steg i kedjan (insamling, sortering, transport, lagring, användning), för att säkerställa säkra och hygieniska produkter.

Återvunna fibrer kan tillverkas av olika typer av returpapper, såsom insamlat tidningspapper, tidskrifter, kontorsavfall, pappersmuggar, dryckeskartonger, wellpappkartonger och pappershanddukar. Valet av returpapperskvaliteter görs för varje produkt, beroende på dess specifika krav på prestandaegenskaper och ljushet. Papperet löses upp i vatten, tvättas och behandlas med kemikalier under hög temperatur och silas för att separera ut orenheter.

Blekning av pappersmassa, som används för mjukpapper, är i första hand en process för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ effekt på viktiga egenskaper hos den färdiga produkten såsom renhet, absorption, styrka och färg på pappersmassan.

Blekning av den återvunna fibermassan görs med klorfria blekmedel (väteperoxid och natriumditionit). Vissa av våra produkter är blekta och andra inte.

Till blekta produkter använder vi blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare).

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

 • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
 • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
 • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
 • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
 • Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet.

I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel, men det förekommer ofta i återvunnet papper eftersom det används för kopieringspapper.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

 • skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
 • pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
 • retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
 • Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen och utnyttja återvunna fibrer använder vi:

 • Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)
 • Flockningskemikalier (som hjälper till att rensa bort bläck och fillers från återvunnet papper)
 • Blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Kontakt med livsmedel

Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, som bekräftas genom externt godkännande från tredje part. Produkten är säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare perioder.

Miljöcertifiering

Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001.

Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 10-12-2021
Revisionsdatum: 11-01-2024

Tillverkning

Denna produkt tillverkas på fabriken Kostheim, DE och är certifierad i enlighet med HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 och FSC Chain-Of-Custody.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige