Tork Avtorkningspapper Plus
 • Tork Avtorkningspapper Plus
 • Tork Avtorkningspapper Plus
 • Tork Avtorkningspapper Plus
130042

Tork Avtorkningspapper Plus

Tork Avtorkningspapper Plus
 • Tork Avtorkningspapper Plus
 • Tork Avtorkningspapper Plus
 • Tork Avtorkningspapper Plus

Beskrivning

Tork Avtorkningspapper Plus är ett 2-lagerspapper som passar perfekt för att torka upp vätskor och torka av händerna. Detta papper kan användas antingen med Tork golvställ eller väggställ som har utvecklats med fokus på säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet. Det kan även användas i Tork Dispenser Rulle i box.
 • Rulle med hög kapacitet som varar längre och minskar påfyllningstiden
 • God absorptionsförmåga för snabb upptorkning av spill och vätskor
SE/004/001 EU Ecolabel51922 U 20 Food contact approved certified by a third party
57922 U 22 Food contact approved certified by a third partySA-COC-008266 FSC Mix

Produkt- och leveransdata

System
W2 - System Kombirulle, W3 - System Rulle i box, W1 - System Vägg- och Golvställ
Kvalitet
Premium
Rullens längd
255 m
Rullens bredd
23.5 cm
Rullens diameter
26.2 cm
Antal ark
750
Arkets längd
34 cm
Hylsa inre diameter
7.1 cm
Lager
2
Skriv ut
Nej
Mönsterprägling
Ja
Färg
Vit

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540182309
7322540182309
7322541071299
Förpackningsmaterial
none
Carton
-
Antal
1
1 (1 CON)
84 (84 TRP)
Bruttovikt
2591 g
2.6 kg
217.64 kg
Höjd
235 mm
252 mm
1914 mm
Längd
256 mm
266 mm
1200 mm
Bredd
256 mm
266 mm
800 mm
Nettovikt
2337.1 g
2.3 kg
196.31 kg
Volym
15.4 dm3
17.83 dm3
1.5 m3
Lager per pall
-
-
7
Transportenheter per lager
-
-
12
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
7322540182309
Förpackningsmaterial
none
Antal
1
Bruttovikt
2591 g
Höjd
235 mm
Längd
256 mm
Bredd
256 mm
Nettovikt
2337.1 g
Volym
15.4 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
7322540182309
Förpackningsmaterial
Carton
Antal
1 (1 CON)
Bruttovikt
2.6 kg
Höjd
252 mm
Längd
266 mm
Bredd
266 mm
Nettovikt
2.3 kg
Volym
17.83 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
7322541071299
Förpackningsmaterial
-
Antal
84 (84 TRP)
Bruttovikt
217.64 kg
Höjd
1914 mm
Längd
1200 mm
Bredd
800 mm
Nettovikt
196.31 kg
Volym
1.5 m3
Lager per pall
7
Transportenheter per lager
12

Innehåll

Produkten tillverkas av

Färska fibrer

Återvunna fibrer

Kemikalier

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Färska fibrer och återvunna fibrer

I mjukpapperprocessen används både färska fibrer och returpapper. Valet av massa görs utifrån produktkrav och massatillgång så att massan används på det mest effektiva sättet.

Pappersåtervinning är ett effektivt utnyttjande av resurser, eftersom träfibrerna används flera gånger.

Höga krav ställs på kvalitet och renhet av returpapper, med hänsyn till varje steg i kedjan (insamling, sortering, transport, lagring, användning), för att säkerställa säkra och hygieniska produkter.

Återvunna fibrer kan tillverkas av olika typer av returpapper, såsom insamlat tidningspapper, tidskrifter, kontorsavfall, pappersmuggar, dryckeskartonger, wellpappkartonger och pappershanddukar. Valet av returpapperskvalitet görs för varje produkt beroende på dess specifika krav på prestandaegenskaper och ljusstyrka. Papperet löses i vatten, tvättas och behandlas med kemikalier under hög temperatur och silas för att separera ut orenheter.

Färskfibermassa tillverkas av barrved eller lövträ. Träet utsätts för kemiska och/eller mekaniska processer där cellulosafibrerna separeras och lignin och andra rester avlägsnas.Blekning av massa, som används för mjukpapper, är i första hand en process för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ effekt på viktiga egenskaper hos den färdiga produkten såsom renhet, absorption, styrka och färg på massan. Det finns två olika metoder som används idag för att bleka färskfibermassa: ECF (elementärt klorfritt, där klordioxid används, och TCF (helt klorfritt) där ozon, syre och väteperoxid används.

Blekning av den återvunna fibermassan görs med klorfria blekmedel (väteperoxid och natriumditionit).

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

 • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
 • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
 • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
 • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
 • Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet

I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel, men det förekommer ofta i återvunnet papper eftersom det används för kopieringspapper.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

 • skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
 • pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
 • retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
 • Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen och utnyttja återvunna fibrer använder vi:

 • Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)
 • Flockningskemikalier (som hjälper till att rensa bort bläck och fillers från återvunnet papper)
 • Blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Kontakt med livsmedel

Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, som bekräftas genom externt godkännande från tredje part. Produkten är säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare perioder.

Miljöcertifiering

Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001.

Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 31-01-2020
Revisionsdatum: 16-01-2024

Tillverkning

Denna produkt tillverkas på fabriken Kostheim, DE och är certifierad i enlighet med HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 50001 och FSC Chain-Of-Custody.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige