Tork Kökstvål
 • Tork Kökstvål
 • Tork Kökstvål

Beskrivning

En kökstvål som tar bort fett och lukt från händerna. En tvål som gör det den ska, utan färgämnen eller parfym. Beprövat snäll mot huden baserat på dermatologiska tester och kan användas regelbundet. Passar med Tork dispensrar för tvål och handdesinfektion som är Easy to use-certifierade vilket ger god handhygien för alla användare.
 • Tar bort vanligt förekommande matlukter från händerna, idealisk att använda i ett professionellt kök
 • Inga tillsatta doft- eller färgämnen, mild mot huden
 • Dermatologiskt testad
 • Bidrar till god hygien: Fabriksförseglad refill med ny pump för varje påfyllning för att minska risken för smittspridning och skydda innehållet hela vägen till användaren.
 • Lämplig för användning i alla miljöer där livsmedel hanteras.
 • Minskar avfallet: Flaskan krymper ihop efter hand, vilket minskar avfallsvolymen med 70 %*
 • Minskar tidsåtgången för städpersonalen: Certifierad enkel påfyllning ** på mindre än tio sekunder ***
 • Hudvänligt pH
 • Minimera energianvändningen med den här tvålen som är bevisat effektiv i kallt vatten****
 • 96 % av ingredienserna är av naturligt ursprung*****
Referenser
Easy to use (SRA) Gör hygien tillgängligt för alla: många hygiensystem från Tork är certifierade av Reumatikerförbundet som ”Easy to use”.SE/030/002 EU Ecolabel

Produkt- och leveransdata

System
S4 – dispensersystem för hudvårdsprodukter
Kvalitet
Premium
Färg
Transparent

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541284057
7322541284064
7322541369129
Förpackningsmaterial
Plastic bottle
Carton
-
Antal
1
6 (6 CON)
480 (80 TRP)
Bruttovikt
1091.5 g
6.8 kg
543.44 kg
Höjd
240 mm
265 mm
1475 mm
Längd
92 mm
290 mm
1200 mm
Bredd
92 mm
196 mm
800 mm
Nettovikt
1044 g
6.3 kg
501.12 kg
Volym
2.03 dm3
15.06 dm3
1.21 m3
Lager per pall
-
-
5
Transportenheter per lager
-
-
16
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
7322541284057
Förpackningsmaterial
Plastic bottle
Antal
1
Bruttovikt
1091.5 g
Höjd
240 mm
Längd
92 mm
Bredd
92 mm
Nettovikt
1044 g
Volym
2.03 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
7322541284064
Förpackningsmaterial
Carton
Antal
6 (6 CON)
Bruttovikt
6.8 kg
Höjd
265 mm
Längd
290 mm
Bredd
196 mm
Nettovikt
6.3 kg
Volym
15.06 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
7322541369129
Förpackningsmaterial
-
Antal
480 (80 TRP)
Bruttovikt
543.44 kg
Höjd
1475 mm
Längd
1200 mm
Bredd
800 mm
Nettovikt
501.12 kg
Volym
1.21 m3
Lager per pall
5
Transportenheter per lager
16

Innehåll/ingredienser

Tvålar tillverkas av ingredienser som har olika funktionella egenskaper. Essity lägger stor vikt vid att endast använda noggrant utvalda ingredienser till sina tvålar. Alla ingredienser utvärderas med avseende på produktsäkerhet och miljöhänsyn.

Minst 94 % av ingredienserna i Tork tvålar är av naturligt ursprung i enlighet med ISO 16128, beräkningen inkluderar vatten (Aqua). Våra tvålar är certifierade med EU Ecolabel och uppfyller strikta kriterier för miljöhänsyn, inklusive låg toxicitet för vattenorganismer, biologiskt nedbrytbara ingredienser, begränsad användning av farliga substanser, samt är effektiva. Den här tvålen tillverkas också i en produktionsanläggning som använder inköpt certifierad förnybar el.

Resultat från livscykelanalyser som Essity har genomfört har visat att vattnet som används för att skölja av tvålen har en signifikant påverkan på tvålens totala koldioxidavtryck. Påverkan kommer huvudsakligen från energiförbrukningen för att värma upp vattnet och mängden vatten som används. Koldioxidavtrycket kan därför reduceras genom att använda en mindre mängd vatten med lägre temperatur när tvålen sköljs av.

Miljöcertifiering

Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/030/002.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 13-01-2023
Revisionsdatum: 12-01-2024

Tillverkning

Produktionsanläggningen är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Tillverkas i enlighet med god tillverkningssed för kosmetik (Good Manufacturing Practices, GMP) enligt ISO22716:2007

Avfall

70 % mindre avfall tack vare den återvinningsbara flaskan som krymper ihop efter hand som den används. Baserat på tester utförda av Essity
Den tomma flaskan kan sorteras som plastförpackning och leveransförpackningen kan sorteras som kartong.  Ta hänsyn till lokala och regionala regler för avfallshantering. 

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige

Referenser

Minskar avfallet: Flaskan krymper ihop efter hand, vilket minskar avfallsvolymen med 70 %*
*

Baserat på test av Essity

Minskar tidsåtgången för städpersonalen: Certifierad enkel påfyllning ** på mindre än tio sekunder ***
**

Certifierad av Reumatikerförbundet och testad i enlighet med Design för alla-testet, publicerat i Swedish Design Research Journal, 2011.

***

Baserat på internt paneltest gällande påfyllnadstid för tvål.

Minimera energianvändningen med den här tvålen som är bevisat effektiv i kallt vatten****
****

Baserat på testning vid 20 dg C

96 % av ingredienserna är av naturligt ursprung*****
*****

enligt ISO16128