Tork Handduk på rulle för Elektronisk Dispenser, 24,7 cm
 • Tork Handduk på rulle för Elektronisk Dispenser, 24,7 cm
471110

Tork Handduk på rulle för Elektronisk Dispenser, 24,7 cm

Tork Handduk på rulle för Elektronisk Dispenser, 24,7 cm
 • Tork Handduk på rulle för Elektronisk Dispenser, 24,7 cm

Beskrivning

Den elektroniska dispensern för Tork Handdukar på rulle matar ut ett ark i taget, vilket minskar förbrukningen och förbättrar hygienen. Advanced-rullarna har hög kapacitet så att det alltid finns papper till hands och de passar perfekt i högtrafikerade toalettutrymmen på exempelvis skolor och flygplatser.
 • Rullar som räcker länge minimerar underhållskostnader samtidigt som servicen maximeras.
 • Avancerad kvalitet som ger lägre kostnader och hög prestanda
SA-COC-008266 FSC MixSE/004/001 EU EcolabelEUFI29-23002447-T3 Food contact approved certified by a third party

Produkt- och leveransdata

System
H13 - Elektroniskt handdukssystem på rulle
Kvalitet
Advanced
Rullens längd
143 m
Rullens bredd
24.7 cm
Rullens diameter
19.3 cm
Hylsa inre diameter
4.4 cm
Lager
2
Skriv ut
Nej
Mönsterprägling
Ja
Färg
Vit

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540656671
7322540656688
7322540680058
Förpackningsmaterial
none
Shrink
-
Antal
1
6 (6 CON)
168 (28 TRP)
Bruttovikt
1584.1 g
9.6 kg
268.38 kg
Höjd
247 mm
247 mm
1879 mm
Längd
193 mm
579 mm
1200 mm
Bredd
193 mm
386 mm
800 mm
Nettovikt
1554.1 g
9.3 kg
261.09 kg
Volym
9.2 dm3
55.2 dm3
1.55 m3
Lager per pall
-
-
7
Transportenheter per lager
-
-
4
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
7322540656671
Förpackningsmaterial
none
Antal
1
Bruttovikt
1584.1 g
Höjd
247 mm
Längd
193 mm
Bredd
193 mm
Nettovikt
1554.1 g
Volym
9.2 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
7322540656688
Förpackningsmaterial
Shrink
Antal
6 (6 CON)
Bruttovikt
9.6 kg
Höjd
247 mm
Längd
579 mm
Bredd
386 mm
Nettovikt
9.3 kg
Volym
55.2 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540680058
Förpackningsmaterial
-
Antal
168 (28 TRP)
Bruttovikt
268.38 kg
Höjd
1879 mm
Längd
1200 mm
Bredd
800 mm
Nettovikt
261.09 kg
Volym
1.55 m3
Lager per pall
7
Transportenheter per lager
4

Innehåll

Produkten tillverkas av

Färska fibrer

Återvunna fibrer

Kemikalier

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Färska fibrer och återvunna fibrer

I mjukpapperprocessen används både färska fibrer och returpapper. Valet av massa görs utifrån produktkrav och massatillgång så att massan används på det mest effektiva sättet.

Pappersåtervinning är ett effektivt utnyttjande av resurser, eftersom träfibrerna används flera gånger.

Höga krav ställs på kvalitet och renhet av returpapper, med hänsyn till varje steg i kedjan (insamling, sortering, transport, lagring, användning), för att säkerställa säkra och hygieniska produkter.

Återvunna fibrer kan tillverkas av olika typer av returpapper, såsom insamlat tidningspapper, tidskrifter, kontorsavfall, pappersmuggar, dryckeskartonger, wellpappkartonger och pappershanddukar. Valet av returpapperskvalitet görs för varje produkt beroende på dess specifika krav på prestandaegenskaper och ljusstyrka. Papperet löses i vatten, tvättas och behandlas med kemikalier under hög temperatur och silas för att separera ut orenheter.

Färskfibermassa tillverkas av barrved eller lövträ. Träet utsätts för kemiska och/eller mekaniska processer där cellulosafibrerna separeras och lignin och andra rester avlägsnas.Blekning av massa, som används för mjukpapper, är i första hand en process för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ effekt på viktiga egenskaper hos den färdiga produkten såsom renhet, absorption, styrka och färg på massan. Det finns två olika metoder som används idag för att bleka färskfibermassa: ECF (elementärt klorfritt, där klordioxid används, och TCF (helt klorfritt) där ozon, syre och väteperoxid används.

Blekning av den återvunna fibermassan görs med klorfria blekmedel (väteperoxid och natriumditionit).

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

 • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
 • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
 • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
 • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
 • Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet

I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel, men det förekommer ofta i återvunnet papper eftersom det används för kopieringspapper.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

 • skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
 • pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
 • retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
 • Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen och utnyttja återvunna fibrer använder vi:

 • Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)
 • Flockningskemikalier (som hjälper till att rensa bort bläck och fillers från återvunnet papper)
 • Blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Kontakt med livsmedel

Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, som bekräftas genom externt godkännande från tredje part. Produkten är säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare perioder.

Miljöcertifiering

Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001.

Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 19-04-2019
Revisionsdatum: 19-12-2023

Tillverkning

Denna produkt tillverkas på fabriken Nokia, FI och är certifierad i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 och FSC Chain-Of-Custody.

Avyttring/destruktion av produkt

När produkten används för personlig hygien kan den avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige