Tork SmartOne® Mini Toalettpapper
 • Tork SmartOne® Mini Toalettpapper
472193

Tork SmartOne® Mini Toalettpapper

Tork SmartOne® Mini Toalettpapper
 • Tork SmartOne® Mini Toalettpapper

Beskrivning

Tork SmartOne® Mini Toalettpapper är unikt i och med att det matar ut ett hygieniskt ark i taget, vilket hjälper till att minska förbrukningen med upp till 40% jämfört med traditionella dispensrar för jumborullar och innebär fler besök per rulle. Tork SmartOne Mini med hög kapacitet är lämpligt för krävande toalettutrymmen med låg till medelhög till hög besöksfrekvens, beroende på vilken Tork SmartOne Mini-dispenser man väljer.
 • Snabb upplösning och minskad förbrukning minskar risken för stopp i avloppet
 • SmartCore® – avtagbar hylsa ger snabb och enkel påfyllning
 • Hög kapacitet – minskat underhåll och minskad risk för pappersbrist
 • Mjukpapper i två lager som ger ett långvarigt intryck
Tork Easy Handling® plastpåse – gör det enklare att transportera, öppna och göra sig av med förpackningenSA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel

Produkt- och leveransdata

System
T9 - SmartOne Mini System
Kvalitet
Advanced
Rullens längd
111.6 m
Rullens bredd
13.4 cm
Rullens diameter
14.9 cm
Antal ark
620
Arkets längd
18 cm
Hylsa inre diameter
4.4 cm
Lager
2
Skriv ut
Ja
Mönsterprägling
Nej
Färg
Vit

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540656282
7322540656299
7322540678185
Förpackningsmaterial
none
Plastic
-
Antal
1
12 (12 CON)
576 (48 TRP)
Bruttovikt
502.4 g
6.1 kg
293.09 kg
Höjd
134 mm
268 mm
2294 mm
Längd
149 mm
447 mm
1200 mm
Bredd
149 mm
298 mm
800 mm
Nettovikt
493.5 g
5.9 kg
284.25 kg
Volym
2.98 dm3
35.7 dm3
1.71 m3
Lager per pall
-
-
8
Transportenheter per lager
-
-
6
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
7322540656282
Förpackningsmaterial
none
Antal
1
Bruttovikt
502.4 g
Höjd
134 mm
Längd
149 mm
Bredd
149 mm
Nettovikt
493.5 g
Volym
2.98 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
7322540656299
Förpackningsmaterial
Plastic
Antal
12 (12 CON)
Bruttovikt
6.1 kg
Höjd
268 mm
Längd
447 mm
Bredd
298 mm
Nettovikt
5.9 kg
Volym
35.7 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540678185
Förpackningsmaterial
-
Antal
576 (48 TRP)
Bruttovikt
293.09 kg
Höjd
2294 mm
Längd
1200 mm
Bredd
800 mm
Nettovikt
284.25 kg
Volym
1.71 m3
Lager per pall
8
Transportenheter per lager
6

Innehåll

Produkten tillverkas av

Återvunna fibrer
Kemikalier

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Återvunna fibrer

Pappersåtervinning är ett effektivt utnyttjande av resurser, eftersom träfibrerna används flera gånger.

Höga krav ställs på kvalitet och renhet av returpapper, med hänsyn till varje steg i kedjan (insamling, sortering, transport, lagring, användning), för att säkerställa säkra och hygieniska produkter.

Återvunna fibrer kan tillverkas av olika typer av returpapper, såsom insamlat tidningspapper, tidskrifter, kontorsavfall, pappersmuggar, dryckeskartonger, wellpappkartonger och pappershanddukar. Valet av returpapperskvaliteter görs för varje produkt, beroende på dess specifika krav på prestandaegenskaper och ljushet. Papperet löses upp i vatten, tvättas och behandlas med kemikalier under hög temperatur och silas för att separera ut orenheter.

Blekning av pappersmassa, som används för mjukpapper, är i första hand en process för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ effekt på viktiga egenskaper hos den färdiga produkten såsom renhet, absorption, styrka och färg på pappersmassan.

Blekning av den återvunna fibermassan görs med klorfria blekmedel (väteperoxid och natriumditionit). Vissa av våra produkter är blekta och andra inte.

Till blekta produkter använder vi blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare).

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

 • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
 • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
 • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
 • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
 • Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet.

I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel, men det förekommer ofta i återvunnet papper eftersom det används för kopieringspapper.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

 • skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
 • pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
 • retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
 • Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen och utnyttja återvunna fibrer använder vi:

 • Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)
 • Flockningskemikalier (som hjälper till att rensa bort bläck och fillers från återvunnet papper)
 • Blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Miljöcertifiering

Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001.

Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 18-05-2019
Revisionsdatum: 02-02-2024

Tillverkning

Denna produkt tillverkas på fabriken Hondouville, FR och är certifierad i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001 och FSC Chain-Of-Custody.

Avyttring/destruktion av produkt

Produkten kan slängas i vanlig avfallshantering.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige