Tork SmartOne® Toalettpapper
 • Tork SmartOne® Toalettpapper
 • Tork SmartOne® Toalettpapper
472242

Tork SmartOne® Toalettpapper

Tork SmartOne® Toalettpapper
 • Tork SmartOne® Toalettpapper
 • Tork SmartOne® Toalettpapper

Beskrivning

Systemet Tork SmartOne® Toalettpapper är unikt i och med att det matar ut ett hygieniskt ark i taget. Det bidrar till att minska förbrukningen med upp till 40% jämfört med traditionella dispensrar för jumbo toalettpapper och innebär fler besök per rulle. Högkapacitetsrullarna Tork SmartOne® passar i miljöer med hög besöksfrekvens.
 • Snabb upplösning och minskad förbrukning minskar risken för stopp i avloppet
 • SmartCore® – avtagbar hylsa ger snabb och enkel påfyllning
 • Hög kapacitet – minskat underhåll och minskad risk för pappersbrist
 • Mjukpapper i två lager som ger ett långvarigt intryck
Tork Easy Handling® plastpåse – gör det enklare att transportera, öppna och göra sig av med förpackningenSA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel

Produkt- och leveransdata

System
T8 - System Toalettpapper SmartOne®
Kvalitet
Advanced
Rullens längd
207 m
Rullens bredd
13.4 cm
Rullens diameter
19.9 cm
Antal ark
1150
Arkets längd
18 cm
Hylsa inre diameter
4.4 cm
Lager
2
Skriv ut
Ja
Mönsterprägling
Nej
Färg
Vit

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540656145
7322540656152
7322540682281
Förpackningsmaterial
none
Plastic
-
Antal
1
6 (6 CON)
312 (52 TRP)
Bruttovikt
924.1 g
5.6 kg
291.41 kg
Höjd
134 mm
134 mm
1892 mm
Längd
199 mm
597 mm
1200 mm
Bredd
199 mm
398 mm
800 mm
Nettovikt
915.4 g
5.5 kg
285.59 kg
Volym
5.31 dm3
31.84 dm3
1.66 m3
Lager per pall
-
-
13
Transportenheter per lager
-
-
4
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
7322540656145
Förpackningsmaterial
none
Antal
1
Bruttovikt
924.1 g
Höjd
134 mm
Längd
199 mm
Bredd
199 mm
Nettovikt
915.4 g
Volym
5.31 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
7322540656152
Förpackningsmaterial
Plastic
Antal
6 (6 CON)
Bruttovikt
5.6 kg
Höjd
134 mm
Längd
597 mm
Bredd
398 mm
Nettovikt
5.5 kg
Volym
31.84 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540682281
Förpackningsmaterial
-
Antal
312 (52 TRP)
Bruttovikt
291.41 kg
Höjd
1892 mm
Längd
1200 mm
Bredd
800 mm
Nettovikt
285.59 kg
Volym
1.66 m3
Lager per pall
13
Transportenheter per lager
4

Innehåll

Produkten tillverkas av

Färska fibrer

Återvunna fibrer

Kemikalier

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Färska fibrer och återvunna fibrer

I mjukpapperprocessen används både färska fibrer och returpapper. Valet av massa görs utifrån produktkrav och massatillgång så att massan används på det mest effektiva sättet.

Pappersåtervinning är ett effektivt utnyttjande av resurser, eftersom träfibrerna används flera gånger.

Höga krav ställs på kvalitet och renhet av returpapper, med hänsyn till varje steg i kedjan (insamling, sortering, transport, lagring, användning), för att säkerställa säkra och hygieniska produkter.

Återvunna fibrer kan tillverkas av olika typer av returpapper, såsom insamlat tidningspapper, tidskrifter, kontorsavfall, pappersmuggar, dryckeskartonger, wellpappkartonger och pappershanddukar. Valet av returpapperskvalitet görs för varje produkt beroende på dess specifika krav på prestandaegenskaper och ljusstyrka. Papperet löses i vatten, tvättas och behandlas med kemikalier under hög temperatur och silas för att separera ut orenheter.

Färskfibermassa tillverkas av barrved eller lövträ. Träet utsätts för kemiska och/eller mekaniska processer där cellulosafibrerna separeras och lignin och andra rester avlägsnas.Blekning av massa, som används för mjukpapper, är i första hand en process för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ effekt på viktiga egenskaper hos den färdiga produkten såsom renhet, absorption, styrka och färg på massan. Det finns två olika metoder som används idag för att bleka färskfibermassa: ECF (elementärt klorfritt, där klordioxid används, och TCF (helt klorfritt) där ozon, syre och väteperoxid används.

Blekning av den återvunna fibermassan görs med klorfria blekmedel (väteperoxid och natriumditionit).

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

 • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
 • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
 • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
 • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
 • Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet

I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel, men det förekommer ofta i återvunnet papper eftersom det används för kopieringspapper.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

 • skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
 • pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
 • retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
 • Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen och utnyttja återvunna fibrer använder vi:

 • Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)
 • Flockningskemikalier (som hjälper till att rensa bort bläck och fillers från återvunnet papper)
 • Blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Miljöcertifiering

Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001.

Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 18-05-2019
Revisionsdatum: 13-10-2023

Tillverkning

Denna produkt tillverkas på fabriken Nokia, FI och är certifierad i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 och FSC Chain-Of-Custody.

Avyttring/destruktion av produkt

Produkten kan slängas i vanlig avfallshantering.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige