Tork Bastupapper på rulle
 • Tork Bastupapper på rulle

Beskrivning

Öka dina gästers komfort och skapa en hygienisk miljö i bastun med Tork sittskydd.
4023 0083 Nordic EcolabelSCS-COC-008408 FSC Mix Virgin and Rec.fibre

Produkt- och leveransdata

Kvalitet
Premium
Ovikt längd
36 cm
Ovikt bredd
40 cm
Lager
2
Färg
Blå

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
6413200382922
6413200382922
6413200356398
Förpackningsmaterial
Plastic bag
Carton
-
Antal
2
2 (1 CON)
72 (36 TRP)
Bruttovikt
6200 g
6.2 kg
223.2 kg
Höjd
420 mm
420 mm
1410 mm
Längd
260 mm
340 mm
1200 mm
Bredd
340 mm
260 mm
800 mm
Nettovikt
5900 g
5.9 kg
212.4 kg
Volym
37.13 dm3
37.13 dm3
1.34 m3
Lager per pall
-
-
3
Transportenheter per lager
-
-
12
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
6413200382922
Förpackningsmaterial
Plastic bag
Antal
2
Bruttovikt
6200 g
Höjd
420 mm
Längd
260 mm
Bredd
340 mm
Nettovikt
5900 g
Volym
37.13 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
6413200382922
Förpackningsmaterial
Carton
Antal
2 (1 CON)
Bruttovikt
6.2 kg
Höjd
420 mm
Längd
340 mm
Bredd
260 mm
Nettovikt
5.9 kg
Volym
37.13 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
6413200356398
Förpackningsmaterial
-
Antal
72 (36 TRP)
Bruttovikt
223.2 kg
Höjd
1410 mm
Längd
1200 mm
Bredd
800 mm
Nettovikt
212.4 kg
Volym
1.34 m3
Lager per pall
3
Transportenheter per lager
12

Innehåll

Produkten tillverkas av

Färska fibrer

Återvunna fibrer

Kemikalier

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Färska fibrer och återvunna fibrer

I mjukpapperprocessen används både färska fibrer och returpapper. Valet av massa görs utifrån produktkrav och massatillgång så att massan används på det mest effektiva sättet.

Pappersåtervinning är ett effektivt utnyttjande av resurser, eftersom träfibrerna används flera gånger.

Höga krav ställs på kvalitet och renhet av returpapper, med hänsyn till varje steg i kedjan (insamling, sortering, transport, lagring, användning), för att säkerställa säkra och hygieniska produkter.

Återvunna fibrer kan tillverkas av olika typer av returpapper, såsom insamlat tidningspapper, tidskrifter, kontorsavfall, pappersmuggar, dryckeskartonger, wellpappkartonger och pappershanddukar. Valet av returpapperskvalitet görs för varje produkt beroende på dess specifika krav på prestandaegenskaper och ljusstyrka. Papperet löses i vatten, tvättas och behandlas med kemikalier under hög temperatur och silas för att separera ut orenheter.

Färskfibermassa tillverkas av barrved eller lövträ. Träet utsätts för kemiska och/eller mekaniska processer där cellulosafibrerna separeras och lignin och andra rester avlägsnas.Blekning av massa, som används för mjukpapper, är i första hand en process för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ effekt på viktiga egenskaper hos den färdiga produkten såsom renhet, absorption, styrka och färg på massan. Det finns två olika metoder som används idag för att bleka färskfibermassa: ECF (elementärt klorfritt, där klordioxid används, och TCF (helt klorfritt) där ozon, syre och väteperoxid används.

Blekning av den återvunna fibermassan görs med klorfria blekmedel (väteperoxid och natriumditionit).

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

 • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
 • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
 • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
 • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
 • Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet

I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel, men det förekommer ofta i återvunnet papper eftersom det används för kopieringspapper.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

 • skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
 • pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
 • retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
 • Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen och utnyttja återvunna fibrer använder vi:

 • Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)
 • Flockningskemikalier (som hjälper till att rensa bort bläck och fillers från återvunnet papper)
 • Blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Miljöcertifiering

Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SCS-COC-008408.

Denna produkt är Svanenmärkt med certifikatnummer 4023 0083.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 10-06-2019
Revisionsdatum: 14-02-2024

Tillverkning

Denna produkt tillverkas på fabriken External, FI.

Avyttring/destruktion av produkt

När produkten används för personlig hygien kan den avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige