Tork Counterfold Natur Dispenserservett
 • Tork Counterfold Natur Dispenserservett
 • Tork Counterfold Natur Dispenserservett
478094

Tork Counterfold Natur Dispenserservett

Tork Counterfold Natur Dispenserservett
 • Tork Counterfold Natur Dispenserservett
 • Tork Counterfold Natur Dispenserservett

Beskrivning

De traditionella servettdispensrarna från Tork passar perfekt för självservicerestauranger. De hållbara servettdispensrarna finns i ett brett utbud för olika behov i varierande miljöer. Tork Counterfold Natur Dispenserservett 1-lags är det idealiska klimatsmarta valet.
 • Engagera kunderna med eget tryck – 75% av användarna läser meddelandet på servetten
 • 100 % återvunnet papper, så att du kan visa att du är mån om miljön
 • Förtryckta med texten ”100 % återvunna” för att stärka miljöbudskapet på servetten
Tork Easy Handling® förpackning gör det lättare att bära, öppna och göra sig av med förpackningenDENNA FÖRPACKNING ÄR GJORD AV – Minst 30 % återvunnen plast58488 U 22 Food contact approved certified by a third partySE/004/001 EU EcolabelSA-COC-008266 FSC Recycled

Produkt- och leveransdata

System
N1 - Tork Counterfold Dispensersystem för servetter
Kvalitet
Universal
Ovikt längd
33 cm
Ovikt bredd
30 cm
Vikt längd
9 cm
Vikt bredd
16.5 cm
Lager
1
Skriv ut
Nej
Mönsterprägling
Ja
Färg
Natur
Typ av vikning
Counterfold

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
8584123115770
8584123115763
7322542284186
Förpackningsmaterial
Paper Banderole
Carton
-
Antal
300
7200 (24 CON)
144000 (20 TRP)
Bruttovikt
484.3 g
12.2 kg
244.08 kg
Höjd
94 mm
346 mm
1880 mm
Längd
165 mm
623 mm
1246 mm
Bredd
205 mm
384 mm
800 mm
Nettovikt
481.1 g
11.5 kg
230.95 kg
Volym
3.18 dm3
82.77 dm3
1.66 m3
Lager per pall
-
-
5
Transportenheter per lager
-
-
4
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
8584123115770
Förpackningsmaterial
Paper Banderole
Antal
300
Bruttovikt
484.3 g
Höjd
94 mm
Längd
165 mm
Bredd
205 mm
Nettovikt
481.1 g
Volym
3.18 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
8584123115763
Förpackningsmaterial
Carton
Antal
7200 (24 CON)
Bruttovikt
12.2 kg
Höjd
346 mm
Längd
623 mm
Bredd
384 mm
Nettovikt
11.5 kg
Volym
82.77 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
7322542284186
Förpackningsmaterial
-
Antal
144000 (20 TRP)
Bruttovikt
244.08 kg
Höjd
1880 mm
Längd
1246 mm
Bredd
800 mm
Nettovikt
230.95 kg
Volym
1.66 m3
Lager per pall
5
Transportenheter per lager
4

Innehåll

Produkten tillverkas av

Återvunna fibrer
Kemikalier

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Återvunna fibrer

Pappersåtervinning är ett effektivt utnyttjande av resurser, eftersom träfibrerna används flera gånger.

Höga krav ställs på kvalitet och renhet av returpapper, med hänsyn till varje steg i kedjan (insamling, sortering, transport, lagring, användning), för att säkerställa säkra och hygieniska produkter.

Återvunna fibrer kan tillverkas av olika typer av returpapper, såsom insamlat tidningspapper, tidskrifter, kontorsavfall, pappersmuggar, dryckeskartonger, wellpappkartonger och pappershanddukar. Valet av returpapperskvaliteter görs för varje produkt, beroende på dess specifika krav på prestandaegenskaper och ljushet. Papperet löses upp i vatten, tvättas och behandlas med kemikalier under hög temperatur och silas för att separera ut orenheter.

Blekning av pappersmassa, som används för mjukpapper, är i första hand en process för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ effekt på viktiga egenskaper hos den färdiga produkten såsom renhet, absorption, styrka och färg på pappersmassan.

Blekning av den återvunna fibermassan görs med klorfria blekmedel (väteperoxid och natriumditionit). Vissa av våra produkter är blekta och andra inte.

Till blekta produkter använder vi blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare).

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

 • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
 • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
 • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
 • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
 • Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet.

I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel, men det förekommer ofta i återvunnet papper eftersom det används för kopieringspapper.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

 • skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
 • pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
 • retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
 • Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen och utnyttja återvunna fibrer använder vi:

 • Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)
 • Flockningskemikalier (som hjälper till att rensa bort bläck och fillers från återvunnet papper)
 • Blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Kontakt med livsmedel

Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, som bekräftas genom externt godkännande från tredje part. Produkten är säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare perioder.

Miljöcertifiering

Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001.

Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 26-07-2023
Revisionsdatum: 15-02-2024

Tillverkning

Denna produkt tillverkas på fabriken Ortmann, AT och är certifierad i enlighet med ISO 9001, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001 och FSC Chain-Of-Custody.

Avyttring/destruktion av produkt

Produkten kan slängas i vanlig avfallshantering. Använda produkter bör inte hanteras av återvinningssystem.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige