SmartOne dispenser

Select...

Minska förbrukningen av toalettpapper med upp till 40 % med Tork SmartOne dispensersystem för utmatning av ett ark i taget. Det är vårt mest robusta och hygieniska toalettsystem, idealiskt för toalettutrymmen med hög besöksfrekvens i krävande miljöer. Rullarna varar längre vilket medför färre påfyllningar och mindre underhåll.