En läkare tvättar händerna före operation

Minska risken för vårdrelaterade infektioner med goda handhygienrutiner

God handhygien är det bästa sättet att minska risken för vårdrelaterade infektioner. Läs mer om vårdrelaterade infektioner och hur du kan förhindra att de inträffar i artiklarna nedan.
 
Vårdrelaterade infektioner (kallas även för nosokomiala infektioner) är ett stort problem för sjukhus och vårdinrättningar världen över som drabbar miljontals patienter varje år. De leder till fysisk smärta, försämrade läkning och i vissa fall kan de till och med vara livshotande. Hanteringen av vårdrelaterade infektioner är mycket kostsamt för samhället och därför försöker många aktörer att hitta lösningar på problemet. Världshälsoorganisationen (WHO) är en av dem.
 
God handhygien är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) det bästa sättet att undvika vårdrelaterade infektioner. Som vårdpersonal vet du säkert redan hur viktigt det är att upprätthålla god handhygien. Studier har visat att sjuksköterskor är de som är bäst på att upprätthålla goda handhygiensrutiner. Det är inte alltid lätt att se till att dessa rutiner följs, så det kan vara bra med lite hjälp på vägen. Ofta krävs det dessutom information för att göra besökare och patienter medvetna om lämpliga rutiner. 
 
Det är viktigt att kunna identifiera potentiella riskområden och lära sig god handhygien för att minimera risken för infektionsspridning.
 

Fakta angående vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som patienten ådragit sig vid vård på sjukhus eller annan vårdinrättning. De kan drabba alla patienter i alla typer av vårdmiljöer och märks ibland av först efter utskrivning.

SustainabilitySteps_800x500.jpg  


Så här förhindrar du vårdrelaterade infektioner

Det har aldrig varit viktigare att undvika vårdrelaterade infektioner. Enligt Världshälsoorganisationen är världens länder överens om att antibiotikaresistens är ett växande problem som måste åtgärdas. Effektiva riktlinjer för skydda mot infektion är en del av detta och en av grundstenarna är goda handhygiensrutiner. Dessa är enkla att följa om det finns handdesinfektionslösningar och tvättstationer tillgängligt samt information om vikten av god handhygien och när och hur den ska skötas.
 
Enligt en studie som utfördes nyligen vill åtta av tio av de som arbetar inom vården få bättre handhygiensrutiner. Detta betyder att sjuksköterskor och läkare är väl medvetna om riskerna och är aktiva inom förebyggandet av sjukdoms- och infektionsspridning samt att se till att patienterna mår så bra som möjligt. Vi tillhandahåller många av de hygienprodukter som används inom vården och vi vill stötta vårdpersonalen i sin strävan efter god handhygiensefterlevnad.
 

Rekommenderade produkter