Desinficera händerna

Upprätthåll god handhygien

I takt med att fler anställs inom vårdsektorn för att möta det ökade vårdbehovet är det viktigare än någonsin att upprätthålla goda handhygienstandarder på sjukhus, läkarmottagningar och andra vårdanläggningar. God handhygien är nödvändigt för både personalens och patienternas säkerhet och hälsa. All vårdpersonal ska använda handsprit eller tvätta händerna med tvål och vatten vid fem kritiska tillfällen:
 
  1. Före patientkontakt
  2. Före rent/aseptiskt arbete
  3. Efter orent arbete
  4. Efter patientkontakt
  5. Efter kontakt med patientens närmiljö

Om händerna är synligt smutsiga ska läkare, sköterskor och annan vårdpersonal tvätta dem med tvål och vatten. Du bör säkerställa att produkter för handhygien är tillgängliga för all personal överallt på ditt sjukhus, din läkarmottagning eller andra typer av vårdinrättningar. 

Nedan finns ytterligare resurser för att betona korrekta handhygienrutiner för ny vårdpersonal. 

Nedladdningar

Produktrekommendationer