Påverka beteendeförändringar

Påverka beteendeförändringar

Ta del av tips och verktyg för att skapa tryggare miljöer för patientvård.

Rädda liv – tvätta händerna!

World Hand Hygiene Day infaller den 5 maj. Tork är stolta över att vara delaktiga i Världshälsoorganisationens (WHO) initiativ POPS (Private Organizations for Patient Safety, Privata organisationer för patientsäkerhet) och marknadsför deras initiativ – World Hand Hygiene Day.

Uppnå bättre handhygienrutiner med förbättrad strategi

Världshälsoorganisationen har identifierat fem huvudsakliga moment att fokusera på för att förhindra smittspridning och bibehålla kontrollen på vårdinrättningar. Alla fem områden måste tas i beaktande för att du ska kunna ändra beteenden.

1. Bygg upp

Systemändringar – Se till att ha rätt infrastruktur, utrustning och förnödenheter på plats.

2. Lär ut

Träning och utbildning – Har din anläggning utbildningar, instruktörer och rätt utrustning?

3. Kontrollera

Övervakning och feedback – Har du effektiv övervakning och feedback på plats?

3. Sälj

Påminnelser och kommunikation – Hur marknadsförs handhygien på din anläggning?

5. Lev som du lär

Kulturförändringar – Är din vårdpersonal motiverad och involverad?

Nedladdningar