Tork Basic Köksrulle 4-pack
 • Tork Basic Köksrulle 4-pack
120151

Tork Basic Köksrulle 4-pack

Tork Basic Köksrulle 4-pack
 • Tork Basic Köksrulle 4-pack

Beskrivning

Tork Basic Köksrulle passar perfekt för enkla uppgifter, för att torka händerna och när priset är en viktig faktor.
 • Produktion fri från fossila koldioxidutsläpp*
Referenser
Produktion utan fossila CO2 utsläpp*DENNA FÖRPACKNING ÄR GJORD AV – Minst 30 % återvunnen plastSA-COC-008266 FSC Recycled21LD04644 Food contact approved certified by a third partySE/004/001 EU Ecolabel

Produkt- och leveransdata

Kvalitet
Universal
Rullens längd
97.4 m
Rullens bredd
20.6 cm
Rullens diameter
12 cm
Hylsa inre diameter
3.8 cm
Lager
1
Skriv ut
Nej
Mönsterprägling
Nej
Färg
Natur

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540208269
7322540208290
7322540607826
Förpackningsmaterial
Plastic
Plastic
-
Antal
2
14 (7 CON)
560 (40 TRP)
Bruttovikt
928.4 g
6.5 kg
261.92 kg
Höjd
206 mm
206 mm
1798 mm
Längd
117 mm
819 mm
1200 mm
Bredd
240 mm
240 mm
800 mm
Nettovikt
902.4 g
6.3 kg
252.66 kg
Volym
5.78 dm3
40.49 dm3
1.62 m3
Lager per pall
-
-
8
Transportenheter per lager
-
-
5
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
7322540208269
Förpackningsmaterial
Plastic
Antal
2
Bruttovikt
928.4 g
Höjd
206 mm
Längd
117 mm
Bredd
240 mm
Nettovikt
902.4 g
Volym
5.78 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
7322540208290
Förpackningsmaterial
Plastic
Antal
14 (7 CON)
Bruttovikt
6.5 kg
Höjd
206 mm
Längd
819 mm
Bredd
240 mm
Nettovikt
6.3 kg
Volym
40.49 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540607826
Förpackningsmaterial
-
Antal
560 (40 TRP)
Bruttovikt
261.92 kg
Höjd
1798 mm
Längd
1200 mm
Bredd
800 mm
Nettovikt
252.66 kg
Volym
1.62 m3
Lager per pall
8
Transportenheter per lager
5

Innehåll

Produkten tillverkas av

Återvunna fibrer
Kemikalier

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Återvunna fibrer

Pappersåtervinning är ett effektivt utnyttjande av resurser, eftersom träfibrerna används flera gånger.

Höga krav ställs på kvalitet och renhet av returpapper, med hänsyn till varje steg i kedjan (insamling, sortering, transport, lagring, användning), för att säkerställa säkra och hygieniska produkter.

Återvunna fibrer kan tillverkas av olika typer av returpapper, såsom insamlat tidningspapper, tidskrifter, kontorsavfall, pappersmuggar, dryckeskartonger, wellpappkartonger och pappershanddukar. Valet av returpapperskvaliteter görs för varje produkt, beroende på dess specifika krav på prestandaegenskaper och ljushet. Papperet löses upp i vatten, tvättas och behandlas med kemikalier under hög temperatur och silas för att separera ut orenheter.

Blekning av pappersmassa, som används för mjukpapper, är i första hand en process för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ effekt på viktiga egenskaper hos den färdiga produkten såsom renhet, absorption, styrka och färg på pappersmassan.

Blekning av den återvunna fibermassan görs med klorfria blekmedel (väteperoxid och natriumditionit). Vissa av våra produkter är blekta och andra inte.

Till blekta produkter använder vi blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare).

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

 • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
 • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
 • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
 • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
 • Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet.

I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel, men det förekommer ofta i återvunnet papper eftersom det används för kopieringspapper.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

 • skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
 • pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
 • retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
 • Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen och utnyttja återvunna fibrer använder vi:

 • Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)
 • Flockningskemikalier (som hjälper till att rensa bort bläck och fillers från återvunnet papper)
 • Blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Kontakt med livsmedel

Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, som bekräftas genom externt godkännande från tredje part. Produkten är säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare perioder.

Miljöcertifiering

Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001.

Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 19-04-2019
Revisionsdatum: 13-10-2023

Tillverkning

Denna produkt tillverkas på fabriken Lilla Edet, SE och är certifierad i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 och FSC Chain-Of-Custody.

Avyttring/destruktion av produkt

När produkten används för personlig hygien kan den avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige

Referenser

Produktion fri från fossila koldioxidutsläpp*
*

Ersätter fossil naturgas med hållbar biogas under normala driftförhållanden (förutom vid till exempel stopp och start) och använder certifierad förnybar el på fabriken i Lilla Edet.