Tork Köksrulle Extra Plus, 2-pack
 • Tork Köksrulle Extra Plus, 2-pack
120269

Tork Köksrulle Extra Plus, 2-pack

Tork Köksrulle Extra Plus, 2-pack
 • Tork Köksrulle Extra Plus, 2-pack

Beskrivning

Tork Köksrulle Extra Plus passar utmärkt för att torka av ytor, suga upp vatten och olja eller plocka upp matrester.
Livsmedelsgodkänd
57187 U 22 Food contact approved certified by a third partyDENNA FÖRPACKNING ÄR GJORD AV – Minst 30 % återvunnen plastSA-COC-008266 FSC MIXSE/004/001 EU Ecolabel

Produkt- och leveransdata

Kvalitet
Premium
Rullens längd
15.2 m
Rullens bredd
23 cm
Rullens diameter
10.7 cm
Antal ark
64
Arkets längd
23.8 cm
Hylsa inre diameter
4.3 cm
Lager
2
Skriv ut
Nej
Mönsterprägling
Ja
Färg
Vit

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540006292
7322540006308
7322540012842
Förpackningsmaterial
Plastic
Plastic
-
Antal
2
24 (12 CON)
768 (32 TRP)
Bruttovikt
336.1 g
4.1 kg
130.24 kg
Höjd
230 mm
230 mm
1990 mm
Längd
104 mm
622 mm
1207 mm
Bredd
199 mm
398 mm
800 mm
Nettovikt
310.9 g
3.7 kg
119.38 kg
Volym
4.76 dm3
56.94 dm3
1.82 m3
Lager per pall
-
-
8
Transportenheter per lager
-
-
4
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
7322540006292
Förpackningsmaterial
Plastic
Antal
2
Bruttovikt
336.1 g
Höjd
230 mm
Längd
104 mm
Bredd
199 mm
Nettovikt
310.9 g
Volym
4.76 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
7322540006308
Förpackningsmaterial
Plastic
Antal
24 (12 CON)
Bruttovikt
4.1 kg
Höjd
230 mm
Längd
622 mm
Bredd
398 mm
Nettovikt
3.7 kg
Volym
56.94 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540012842
Förpackningsmaterial
-
Antal
768 (32 TRP)
Bruttovikt
130.24 kg
Höjd
1990 mm
Längd
1207 mm
Bredd
800 mm
Nettovikt
119.38 kg
Volym
1.82 m3
Lager per pall
8
Transportenheter per lager
4

Innehåll

Produkten tillverkas av

Färska fibrer

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Färska fibrerEssity har ett ambitiöst mål att alla råvaror som härrör från träbaserade färska fibrer som används i produktionen av våra produkter är certifierade antingen i enlighet med FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Dessutom ska all träbaserad färsk fiber uppfylla FSC® Controlled Wood-standarden, inklusive tredjepartsverifiering. Essity Fiber Sourcing Policy beskriver detta mer i detalj och kan hittas på www.essity.com.Färskfibermassa tillverkas av barr- eller lövved. Träet utsätts för kemiska och/eller mekaniska processer där cellulosafibrerna separeras och lignin och andra rester avlägsnas.

Blekning är en process för rengöring av fibrer och syftet är att uppnå en ljus massa, men också att få en särskild renhet i fibrerna med avsikt att uppnå kraven för hygienprodukter och i vissa fall att följa rekommendationerna för livsmedelssäkerhet.

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

 • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
 • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
 • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
 • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
 • Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet.


I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

 • skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
 • pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
 • retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
 • Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen använder vi:

 • Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Kontakt med livsmedel

Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, som bekräftas genom externt godkännande från tredje part. Produkten är säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare perioder.

Miljöcertifiering

Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001.

Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 10-12-2021
Revisionsdatum: 29-01-2024

Tillverkning

Denna produkt tillverkas på fabriken Mannheim, DE och är certifierad i enlighet med IFS, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 och FSC Chain-Of-Custody.

Avyttring/destruktion av produkt

När produkten används för personlig hygien kan den avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige